IX OPAK 2012

IX OGÓLNOPOLSKIE

PREZENTACJE ARTYSTYCZNE KOLEJARZY:
POETÓW, PISARZY, MALARZY, RZEŹBIARZY, MUZYKÓW
I INNYCH TWÓRCÓW

pod hasłem „ U PROGU JUBILEUSZU XX-lecia KTK”

Kraków 04.10 – 06.10.2012 r.

CELE ARTYSTYCZNE I ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 • Ogólnopolskie Prezentacje Artystyczne odbywać się będą w roku szczególnym, w którym Kolejowe Towarzystwo Kultury w Krakowie obchodzi piękny Jubileusz XX-lecia swojej działalności.
 • Podstawowymi celami, które przyświecają organizatorom tego ważnego przedsięwzięcia są:
 • Docieranie do środowiska pasjonatów – kolejarzy, którzy nie licząc się z trudnościami uprawiają i rozwijają swoje artystyczne pasje, głosząc potrzebę bliskiego kontaktu z kulturą,
 • Umożliwienie prezentacji i promocji Ich twórczości oraz bezpośredniego zapoznania się
  z osiągnięciami koleżanek i kolegów,
 • Zmobilizowanie do czynnego uczestnictwa osób zajmujących się twórczością artystyczną,
  a nie biorących dotychczas udziału w Prezentacjach,
 • Zaproszenie twórców do wprowadzenia się w klimat artystyczny Krakowa, poprzez obcowanie z jego historią, tradycjami i ważnymi wydarzeniami kulturalnymi.
 • W roku swojego Jubileuszu Kolejowe Towarzystwo Kultury w Krakowie, w oparciu o Dom Kultury Kolejarza po raz dziewiąty organizuje Prezentacje Artystyczne Kolejarzy, w których udział pozwala osobom wrażliwym na piękno zaklęte w słowie, obrazie, rzeźbie, fotografii zaistnieć i cieszyć się tak piękną chwilą. Spotkamy się znów w Krakowie, ponownie dokładając swoją „cegiełkę” do pięknej budowli, jaką jest kultura tworzona przez kolejarzy artystów amatorów.

Organizatorzy:

Kolejowe Towarzystwo Kultury – Dom Kultury Kolejarza w Krakowie
Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz” w Warszawie
Miejsce prezentacji: Dom Kultury Kolejarza w Krakowie ul. Św. Filipa 6
Zakwaterowanie i wyżywienie w pokojach noclegowych i stołówce KTK

Źródła finansowania:

Większość kosztów imprezy pokryją organizatorzy.
Uczestnicy opłacają akredytację (wpisowe) w kwocie: 280zł/os. emeryci i renciści – 50 zł/os.

Zgłoszenia:

wg Karty Zgłoszenia. Zgłoszenia do 25 września 2012 r.
Uwaga: Ilość miejsc noclegowych ograniczona! Organizatorzy z przykrością zastrzegają sobie prawo skrócenia tego terminu w przypadku wyczerpania istniejących miejsc noclegowych.

W imieniu organizatorów imprezy serdecznie zapraszają:

Ze strony Stowarzyszenia Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury„Kolejarz” w Warszawie

 • Andrzej Krawczyk – prezes
 • Barbara Jugo – sekretarz
 • Maria Ogonowska – przewodnicząca Komisji Kultury

Ze strony Kolejowego Towarzystwa Kultury w Krakowie

 • Kazimierz Jarosz – prezes
 • Zdzisław Kowalczyk – wiceprezes i dyrektor Domu Kultury Kolejarza

 

UWAGA!!! strona internetowa: www.ktkdkk.pl
adres e-mail: ktk@ktkdkk.pl

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM IX OGÓLNOPOLSKICH
PREZENTACJI ARTYSTYCZNYCH KOLEJARZY:
POETÓW i PISARZY, MALARZY i RZEŹBIARZY, MUZYKÓW i innych TWÓRCÓW

pod hasłem: „U PROGU JUBILEUSZU 20-lecia KTK”

Kraków 04.10 – 06.10.2012 r. Dom Kultury Kolejarza, ul. św. Filipa 6

04.10.2012 r. (czwartek) – od godzin rannych – przyjazd uczestników i zakwaterowanie
Przydzielone pokoje pozostają do dyspozycji uczestników chcących skorzystać z noclegu z soboty na niedzielę. Przy zakwaterowaniu uczestnicy załatwiają formalności związane z opłatami, otrzymają materiały reklamowe, kartki żywnościowe.
Przyjeżdżający własnymi samochodami są uprawnieni do zniżki „wejściówka” na parking przy ul. św. Filipa 13.

9.00 – 14.00 – przygotowywanie wystawy przywiezionych pracdla chętnych jest możliwość indywidualnego zwiedzenia w godzinach 10.00 – 13.00 muzeów: Domu Matejki przy ul. Floriańskiej, Muzeum Historyczne m. Krakowa – Rynek Gł., Muzeum Narodowe – Galeria Sukiennice.

13.00 – 14.00 – obiad (całość wyżywienia w stołówce KTK na parterze budynku – osobne wejście)

15.00 – SPOTKANIE Z HISTORIĄ – „Życie codzienne mieszczan w autonomii galicyjskiej”
specjalnie dla uczestników OPAK prezentacja Leszka Sibili, kustosza Muzeum Historycznego i zwiedzanie ciekawej kamienicy Hipolitów (Oddz. Muzeum Historycznego M. Krakowa)

18.30 – 19.00 – kolacja

19.00 – indywidualne korzystanie z atrakcji pięknego Krakowa (dla chętnych wspólny spacer wieczorny)

05.10.2012r.(piątek)
7.30 – 8.30 – śniadanie

8.00 – 14.00 – dalszy ciąg przygotowywania wystawy i czas wolny
15.00 – 16.00 – obiad
15.30 – 16.30 – posiedzenie Komisji Kultury Stowarzyszenia Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz” z Warszawy – w Sali Wystawowej DKK (dla animatorów kultury i chętnych twórców)

17.00– sala widowiskowa –
Oficjalne otwarcie wystawy, przywitanie uczestników
Część wspomnieniowa z ubiegłych prezentacji i wydarzeń w mieście Krakowie
CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA: koncert Bożeny Zawiślak – Dolny i Witolda Wrony znanych solistów operowych w specjalnym programie dla uczestników OPAK

– PREZENTACJE TWÓRCÓW

(ze względu na ilość uczestników i ramy czasowe – prezentacja Twórcy nie może przekroczyć 3 minut).
Uwaga! Na zakończenie I części Prezentacji – wspólne zdjęcie pamiątkowe wszystkich uczestników.
W trakcie przerwy – poczęstunek przy gościnnym straganie z pełnym smakowitości jedzeniem.
-Na zakończenie artystycznej kolejarskiej biesiady – wspólne śpiewanie

06.10.2012 r. (sobota)
8.00 – 9.00 – śniadanie

od 8.30 – demontaż wystawy Prezentacji oraz wspólne rozmowy przy kawie i herbacie o warsztacie artystycznym i pasjach twórczych

Dla strudzonych możliwość chwili oddechu w kawiarni DKK.
Dla wytrwałych ostatnia szansa na indywidualne „żegnanie się z Krakowem”.

Potem trudne dla organizatorów IX Prezentacji (mamy nadzieję, że i dla uczestników) rozstanie i wyjazdy.

UWAGA!!! strona internetowa: www.ktkdkk.pl
adres e-mail: ktk@ktkdkk.pl

Poniżej do pobrania karta zgłoszeń:
Karta Zgłoszenia na IX OPAK