Wykaz członków wspierających Stowarzyszenie

Podmiot
Adres WWW
Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy http://www.fzzk.pl
PKP CARGO SA http://www.pkp-cargo.pl
PKP CARGO SERVICE Sp. z o.o.http://www.pkpcs.pl
PKP Energetyka SAhttp://www.pkpenergetyka.pl
PKP PLK SA http://www.plk-sa.pl
PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.http://www.przewozyregionalne.pl
PKP SAhttp://www.pkpsa.pl
Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ „Solidarność”http://www.skk.org.pl
Związek Pracodawców Kolejowychhttp://www.zpkpkp.pl
Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polscehttp://www.zzm.org.pl
PKP Intercity S.A.https://www.intercity.pl/pl/