Wyniki MPK w LA 2016

Szanowni koleżanki i koledzy, poniżej wpis Sławka Młodawskiego, który przez pomyłkę został zakwalifikowany do niewłaściwej kategorii wiekowej.

Do pobrania:
Sprostowanie_wyników_LA 2016
Wpis Sławka MłodawskiegoLA2016
Wyniki LA 2016