60 lecie przystąpienia SKSTiK „Kolejarz” do USIC

60-lecie w USIC