KALENDARZ IMPREZ TURYSTYCZNYCH 2018

Komisja Turystyki SKSTiK ”KOLEJARZ”  Warszawa przedstawia kalendarz imprez Turystycznych zaplanowanych w 2018 roku. Zapraszamy do zapoznania się K A L E N D A R Z IMPREZ TURYSTYCZNYCH KOLEJARZY 2018