Kongres esperanto – Wrocław 2018

Zapraszamy kolejarzy- esperantystów, sympatyków kolejnictwa i esperanta do uczestnictwa w 70 tym Międzynarodowym Kongresie Kolejarzy, który odbędzie się we Wrocławiu w dniach 19-25.05.2018.

Wrocław jest jednym z najpiękniejszych polskich miast i jest nazywane miastem spotkań. W roku 2016 była europejska stolicą kultury.

Kolejarski ruch esperancki datujemy od 1909 roku, kiedy to w Barcelonie jedenastu kolejarzy z: Anglii, Austrii, Danii, Niemiec, Polski, Rosji i Francji założyli organizację o nazwie ”Internacia Asocio de la Esperantistoj Fervojistoj”- Międzynarodowe Stowarzyszenie Esperantystów Kolejarzy. Od 1910 r. zaczęli wydawać własne czasopismo ”Fervoja Esperantisto” – Kolejarz Esperantysta. Internacia Fervojista Esperanto Federacjo-IFEF (ifef.net) czyli Międzynarodowa Organizacja Kolejarzy Esperantystów. IFEF jest zawodową, kulturalną organizacją neutralną co do narodowości, rasy, płci, religii i społecznych problemów IFEF jest zawodowym stowarzyszeniem włączonym do UEA- Universala Esperanta Asocio (uea.org) i współpracuje z różnymi organizacjami np. FISAIC – międzynarodową kulturalną organizacją kolejarzy. W Polsce FISAIC jest aktywny poprzez SKSTiK KOLEJARZ. Polski Zwiazek Kolejarzy Esperantystów PEFA działa od 2005 r. w ramach Stowarzyszenia KOLEJARZ. W roku 2008 SKSTiK Kolejarz był organizatorem 60-tego Międzynarodowego Kongresu Kolejarz Esperantystow w Poznaniu z udzialem 170 osob z kilkunastu krajow europejskich i Chin.

Informacje i zgłoszenia na Kongres na stronie kongresowej   https://ifef.vroclavo.damj.es/pl

Program ramowy 70-tego Kongresu Kolejarzy Esperantystów we Wrocławiu:

Do pobrania: Program ramowy 70-tego Kongresu Kolejarzy Esperantystów we Wrocławiu

Dzień / Data

Godzina

Program

 

Sobota

19.05.2018

9.00-21.00 Przyjmowanie i rejestracja gości -Dworzec Gł i hotel PIAST
17.00-18.00 Spotkanie zarządu IFEF i komitetu organizacyjnego Kongresu
18.00-19.00 Spotkanie zarządu IFEF
19.00 Wieczór integracyjny
21.30 Pokaz wrocławskiej fontanny multimedialnej
Niedziela

20.05.2018

08.00-09.00 Msza święta w jęz. esperanto (Kościół Bonifratrów)
10.00-12.00 Uroczysta inauguracja kongresu (Sala Sesyjna, Dworzec Główny PKP)
12.00-12.30 Wspólne zdjęcie. Konferencja prasowa
14.30-16.30 Spacer po mieście (z przewodnikiem)
17.00-18.00 Zebranie grup roboczych

 

17.00-18.00 Kurs esperanta dla początkujących (dla wszystkich chętnych)
20.00-22.00 Wieczór narodowy (prezentacja lokalnych zespołów artystycznych)
Poniedziałek 21.05.2018 09.00-12.00 Zebranie komitetu IFEF (przedstawiciele związków krajowych)
09.00-12.00 Kurs esperanta cd
09.00-12.00 Wizyta w Ogrodzie Botanicznym
14.00-15.30 Warsztaty informatyczne
15.30-18.00 Warsztaty dziennikarskie
20.00-20.45 Prezentacja regionu
21.00-21.45 Prezentacja przyszłorocznego Kongresu Kolejarzy (Malaga 2019)
Wtorek

22.05.2018

09.00-11.00 Obrady plenarne (prelekcje fachowe, aktualności techniczne)
09.00-11.00 Kurs esperanta cd
11.30-21.00 Wycieczka do Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej i do Świdnicy
Środa

23.05.2018

09.00-12.00 Kurs esperanta cd
09.00-12.00 Walne Zgromadzenie IFEF
12.00-13.30 Działalność ruchu kolejarzy esperantystów – posiedzenie grup roboczych
16.00-20.00 Wycieczka statkiem Wratislavia, w programie m.in. koncert zespołu esperanckiego
Czwartek

24.05.201

09.00 -18.00 Całodniowa wycieczka Jelenia Góra (Dolina Pałaców i Ogrodów oraz Kowary)
20.30-22.00 Wieczór pożegnalny
Piątek

25.05.2018

09.00- 10.00 Uroczyste zamknięcie Kongresu (Sala Sesyjna, Dworzec Główny PKP)
10.00 -10.30 Spotkanie zarządu IFEF i komitetu organizacyjnego Kongresu
10.30 -11.30 Spotkanie zarządu IFEF
1313,00- Wyjazd IC do Krakowa na wycieczkę pokongresową 25-28 maja (w programie także Wieliczka)