Walne Zebranie Sprawozdawczo 2018

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że Walne Zebranie Sprawozdawczo Stowarzyszenia planowane jest na dzień 23 czerwca (sobota) w Wolsztynie.

Pobyt planowany jest od godzin południowych w sobotę do godzin przedpołudniowych w niedzielę 24 czerwca – koszty pokrywa Stowarzyszenie.

Za dodatkowa opłatą uczestnika możliwy jest pobyt od godzin wieczornych w piątek 22 czerwca.

Wszystkie szczegółowe informacje, program oraz materiały na Walne Zebranie zostaną podane do wiadomości członków Stowarzyszenia poprzez stronę internetową w pierwszych dniach czerwca.

Organizację Walnego Zebrania przygotowuje kol. Andrzej Ampuła.

 

Zarząd Stowarzyszenia