Regulamin wystawy fotograficznej Kolej u progu niepodległości’1918 i w pierwszych latach niepodległej Polski