Otwarte MPK w Strzelectwie – Zielona Góra 2018

1. Miejsce i czas trwania 17 -19.08.2018 r. Zielona Góra
2. Wpisowe: 400,00 zł od osoby dla spółek wspierających działalność SKSTiK,

420,00 zł od osoby z pozostałych zakładów / spółek

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Zakwaterowanie

i wyżywienie

Internat ZSZ w Zielonej Górze ul. Botaniczna 75
2. Obiekty sportowe Zielonogórski Klub Sportowy „GWARDIA” w Zielonej Górze ul. Strzelecka 22
3. Zgłoszenia pisemne na

(na załączonym druku)

email:ela.czerwinska1956@wp.pl
4. Termin zgłoszeń i wpłat 02.08.2018 r. – w zgłoszeniu podać godzinę przyjazdu. Płatność przelewem na konto  lubb gotówką w dniu przyjazdu po uzgodnieniu z organizatorem
5. Wpłaty na konto: STOWARZYSZENIE KRZEWIENIA SPORTU TURYSTYKI  I  KULTURY „KOLEJARZ”

Raiffeisen POLBANK  NR 73 1750 0012 0000 0000 3248 6029

z dopiskiem „Strzelectwo”.

6. Przyjazd uczestników: 17.08.2018 r. w piątek –  w godz. rannych i popołudniowych – linia MPK nr 0 i 44 – odjazd z dworca PKP.
7. Informacji udziela przedstawiciel organizatora: Elżbieta Czerwińska tel. 605 108 966 l

Szczegóły: MPK W STRZELECTWIE