„Piękne podróże” WYPRAWA KOLEJĄ TRANSSYBERYJSKĄ 2019

Szanowni Państwo,

Wspólnie z Darkiem Świerczem z Komisji Turystyki zapraszam miłośników sztuki i podróży na pierwszą wyprawę z serii „Piękne podróże”.

Przygotowałem propozycje wspólnego wyjazdu do Rosji na trasie Kolei Transsyberyjskiej.

Wyprawa zaczyna się 7.06.2019 r. w Warszawie na lotnisku Chopina wylotem do Petersburga. Następnie kolejami RŻD przebiega przez Moskwę, Irkuck, Bajkał, Władywostok.

I z Władywostoku samolotem wracamy 23.06.2019 r. do Warszawy.

 

Przedstawiony program jest wstępny i może ulec zmianie podczas szczegółowego ustalania terminów na terenie Rosji.

O wszelkich działaniach z mojej strony związanych z wyprawą zakwalifikowani uczestnicy będą informowani mailowo na bieżąco.

Od uczestnika wyprawy wymaganym będzie posiadanie kolejowych uprawnień przejazdowych w roku 2019, paszportu ważnego minimum do stycznia 2020 r. i otrzymania bezpłatnego biletu na Koleje Rosyjskie oraz wizy Federacji Rosyjskiej na wyjazd w terminie wyprawy.

Wstępny koszt szacowany jest w granicach 15 000,00 zł. Jednak może on ulec zmianie w zależności od kursu walut, cen biletów lotniczych, hoteli i opłat na terenie Rosji w roku 2019 do czasu ich potwierdzenia.

Organizacja zadania realizowana jest w ramach wyjazdu „koleżeńskiego” i nie wpisuje się w przepisy biur turystycznych. Opracowuję to samodzielnie z wykorzystaniem dostępnych kanałów i biur jak np. Aeroflot, RŻD, PLL LOT, ubezpieczenia, przewodnicy i piloci na terenie Rosji…

Chętnych proszę o zgłoszenie się na adres mailowy andrzej.walczyk@kolejarz.org do 15.08.2018 r.

Po zebraniu się grupy, uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo.

Z uwagi na konieczność rezerwacji miejsc w samolocie Aeroflot’u na trasie Władywostok – Moskwa z bardzo dużym wyprzedzeniem (10 m-cy), niezbędne będzie wniesienie  I-szej raty w wysokości 3 000,00 zł tj. ceny biletów lotniczych (Warszawa – Petersburg, Władywostok – Moskwa, Moskwa – Warszawa). W przypadku rezygnacji zwrotowi będzie podlegała kwota zgodnie z obowiązującymi warunkami przewoźnika i ubezpieczyciela.

Pełna wpłata wymagana będzie min na 90 dni przed datą wyjazdu. W kwocie nie ujęta została wymiana własna na zakup wyżywienia podczas przejazdu pociągiem i wydatki prywatne.

Informacje odnośnie kosztów, sposobu opłat i ich terminów będą podawane zgodnie z harmonogramem realizacji wyprawy.

Termin wyprawy jest odległy jednak jej organizacja wymaga dużego wyprzedzenia w załatwianiu formalności związanych z przejazdami, pobytem, biletami wstępu do obiektów w zwiedzanych miejsc, pilotami i przewodnikami na miejscu oraz posiłkami. Wiele miejsc zgodnie z przepisami rosyjskimi wymaga obecności przewodnika rosyjskiego.

Niezbędne będzie także indywidualne wystąpienie i opłata związana z biletem kolejowym  OSŻD na trasie Petersburg – Władywostok. O terminie tym uczestnicy powiadomieni zostaną oddzielnie.

Jednocześnie informuję, że w wagonach sypialnych kolei rosyjskich nie ma urzędowego podziału na przedziały damskie i męskie. W związku z tym w przypadku braku możliwości przydzielenia przedziału tylko damskiego, należy się liczyć z koniecznością współdzielenia przedziału.

Wycieczka będzie ubezpieczona w biurze   

Konto dedykowane wyprawie prowadzone będzie przez  

Patronat honorowy   

Z turystycznym pozdrowieniem

Andrzej Walczyk – organizator

Do pobrania: