Obowiązujący znak graficzny

logo

Obowiązujący znak graficzny (logo) Stowarzyszenia Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz”

Na rozpiętych stylizowanych skrzydłach, nawiązujących do symboliki kolejowej, umieszczone zostały trzy koła, w których znajdują się:

  • piłka – symbolizująca działalność sportową
  • górski krajobraz – symbolizujący działalność turystyczną
  • wiolonczela – symbolizująca działalność kulturalną

Tak więc w logo Stowarzyszenia Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz” zawarty jest jego podstawowy zakres działalności statutowej, mającej na celu promowanie, popularyzowanie i organizowanie kultury fizycznej, sportu, turystyki oraz innych form czynnego wypoczynku i działalności kulturalnej. Cel ten realizowany jest konsekwentnie przez Stowarzyszenie poprzez podejmowanie i wspieranie różnorodnych inicjatyw i przedsięwzięć z zakresu sportu, turystyki i kultury, integrujących pracowników, rencistów i emerytów kolejowych oraz członków ich rodzin, z podmiotów gospodarczych zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych

Nie możesz skopiować.