Współpraca Międzynarodowa

wsporpracaStowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz” zgodnie ze swoim statutem §3, uczestniczy w działalności między organizacjami takimi jak:

 

 

USIC – Międzynarodowa Unia Sportowa Kolejarzy – http://www.usic-sports.eu
FIATC – Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Turystycznych Kolejarzy
FISAIC – Federacja Stowarzyszeń Artystycznych i Intelektualnych Kolejarzy

Nie możesz skopiować.