49 Kongres USIC – Kraków 2010

49 Kongres Międzynarodowej Unii Sportowej Kolejarzy – USIC 10-14 maja 2010 Kraków

W dniach 10 – 14 maja 2010 roku w Krakowie obradował 49 Kongres Międzynarodowej Unii Sportowej – USIC. W Kongresie udział wzięli delegaci z kilkudziesięciu zarządów kolei z Europy i Azji, nowym członkiem zostały koleje z Kazachstanu.

Porządek 49-tego Kongresu USIC – Kraków, 10 – 14 maja 2010 roku

Powitanie
Zaakceptowanie protokołów 48 Kongresu USIC, posiedzeń Prezydium i Stałej Komisji Technicznej w latach 2008 – 2009.
Raporty
a) Sekretarza Generalnego

b) Skarbnika
c) Audytorów
Prezentacja JSC NC KTZ Kazachstan
Kwestie porządku administracyjnego
a) Akceptacja raportu, audytorów i absolutorium dla Skarbnika

b) Budżet na lata 2010, 2011 i 2012

c) Członkowie USIC
– Członkowie aktualni
– Kazachstan

d) Zaakceptowanie nowego statutu i regulaminu USIC

e) Restrukturyzacja administracji kolejowych wewnątrz państw członkowskich USIC

f) Różne

Kwestie sportowe
a) Mistrzostwa 2008

– Szachy (Czechy), (Protokół z posiedzenia Prezydium w Le Verdon 2009)

– Wędkarstwo (Polska), (Protokół z posiedzenia Prezydium w Le Verdon 2009)

b) Mistrzostwa 2009
– Lekkoatletyka Kobiety/Mężczyźni (Indie) (Protokół z posiedzenia Prezydium w Le Verdon 2009)
– Piłka nożna halowa (Niemcy) (Protokół z posiedzenia Prezydium w Le Verdon 2009)
– Kręgle Kobiety/Mężczyźni (Austria) (Protokół STK Praga 2009)

– Badminton (Czechy), (Protokół STK Praga 2009)

– 2 Grupa eliminacyjna w piłce nożnej (Finlandia), (Protokół STK Praga 2009)

– Narciarstwo nordyjskie (Rosja)
c) Mistrzostwa 2010
– Narciarstwo alpejskie (Włochy)

– Tenis stołowy Kobiety/Mężczyźni (Rosja)

– Bowling (Belgia)

– 1 grupa eliminacyjna w piłce nożnej (Bułgaria)

– 3 grupa eliminacyjna w piłce nożnej (Dania)

– Strzelectwo sportowe (Polska)

– Maraton (Szwajcaria)

d) Mistrzostwa 2011
– Koszykówka (Bułgaria ?)

– Bieg na orientację Kobiety/Mężczyźni (Dania)

– Tenis (Słowacja

– Siatkówka (Rosja ?)

– Golf (Czechy)

– Finał mistrzostw w piłce nożnej (Francja)

e) Mistrzostwa 2012
– Cross Country (Polska)

– Piłka ręczna (Rosja)

– Kolarstwo (Włochy)

– Szachy (Węgry)

– Wędkarstwo (Wielka Brytania)

f) Regulaminy techniczne (stan sprawy)

– Dyrektywy dla międzynarodowych relacji sportowych kolejarzy

– Dyrektywy dla organizatorów

– Dyrektywy dla reprezentanta USIC

– Część ogólna (zasady ogólne)

– Zasady dla poszczególnych dyscyplin

– Formularze rejestracyjne

g) Poszczególne regulaminy
– Rezultaty grup roboczych (piłka, kręgle)

h) Ostateczne deklaracje uczestnictwa w mistrzostwach USIC (propozycja

Czechów)
i) Nowe dyscypliny sportowe
j) Rozszerzenie planu mistrzostw

– Kalendarz mistrzostw 2011-2015

– Uczestnictwo w mistrzostwach USIC 2011, 2012 i 2013

k) Różne

7. Puchar USIC
– Mężczyźni (cykl 2008 – 2009)

8. Wybory nowych władz
Prezydent USIC, Wiceprezydenta, Sekretarza Generalnego, Skarbnika, Audytorów, Prezydenta STK, Delegata Technicznego STK oraz składu Prezydium i STK.

9. Miejsce i data 50. Kongresu w 2012 roku oraz spotkań Prezydium i Stałej Komisji

Technicznej w 2010, 2011 i 2012 roku.

W dniu 13 maja 2010 roku uczestników Kongresu zaszczycił swoją obecnością Prof. Juliusz Engelhardt – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury – Przewodniczący Komitetu Honorowego 49 Kongresu USIC.

W trakcie Kongresu z rąk Prezydenta USIC – Pana Olivero Brugiati (Włochy) Trofeum USIC za zdobycie przez Polskich Kolejarzy I miejsca w Klasyfikacji Generalnej USIC w latach 2008 – 2009 odebrał Andrzej Krawczyk – Prezydent STK USIC, jednocześnie Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Kongresu.

To osiągnięcie było możliwe było m.in. dzięki stosownemu zaangażowaniu Związku Pracodawców Kolejowych, w tym również finansowemu.

Uczestnicy Kongresu w czasie pobytu w Polsce mieli także możliwość zwiedzenia Krakowa, odwiedzili również Kopalnię Soli w Wieliczce jak i Dom Kultury Kolejarza w Krakowie.

Nie możesz skopiować.