Działalność Kulturalna 2010 r.

Działalność kulturalno- oświatowa na PKP w 2010 r.

Działalność prowadzona jest na terenie zakładów pracy grupy PKP w postaci twórczości indywidualnej, kół zainteresowań, a także w 4 kolejowych domach kultury. W zakładach działają indywidualni twórcy oraz koła fotograficzne, malarskie, hafciarskie, filatelistyczne, brydżowe, językowe, literackie. Jeden zakład pracy tj. IZ Siedlce posiada jeszcze oficjalnie orkiestrę kolejową.
Na corocznych Ogólnopolskich Prezentacjach Artystów Amatorów w Krakowie ujawniają się nowi poeci, satyrycy, malarze, rzeźbiarze, hafciarze itp. Istnieją także międzyzakładowe, społecznie prowadzone orkiestry w Rzeszowie, w Gdańsku, w Poznaniu, w Tarnowskich Górach oraz szczeciński chór „Hejnał”, który dawniej działał w strukturach domu kultury w Szczecinie. W Bydgoszczy cztery lata temu zawiązało się koło Kol-Art-Ama, skupiające twórców z różnych bydgoskich zakładów pracy, którego członkowie popularyzują kulturę kolejarską poprzez swoją twórczość. Ponadto w Bydgoszczy w budynku dworca od 2001 roku prężnie działa Ośrodek Muzealny Bydgoskiego Węzła Kolejowego z Izbą Tradycji Bydgoskich Dróg Żelaznych. Ogółem w zakładach pracy działa 65 kół zainteresowań, w których skupionych jest około 230 osób. Jednak większość działalności kulturalnej w środowisku kolejarskim skupia się w 4 domach kultury / w Stargardzie Szczecińskim, w Krakowie , w Jaśle i we Wrocławiu.

Osiągnięcia tych placówek w 2010 r przedstawiały się następująco:

Dom kultury w Stargardzie Szczecińskim, działa od 2006 r. w strukturach Stowarzyszenia Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz”.
DKK w Stargardzie Szczecińskim jest placówką wielce zasłużoną dla regionu, miasta, środowiska kolejarskiego.
W okresie karnawału zorganizowano tu piętnaście imprez taneczno-rozrywkowych oraz dziesięć spotkań opłatkowych dla kolejowych zakładów pracy, emerytów i rencistów PKP, Polskiego Związku Sybiraków, Polskiego Związku Niewidomych, Stowarzyszenia “Dzieci Zamojszczyzny”.
Spotkania te odbywały się z udziałem zespołów artystycznych ( chóru, orkiestry dętej).
Ponadto DKK było współorganizatorem ponad 60 spotkań zleconych przez różne firmy i organizacje społeczne oraz 40 szkoleń pracowników PKP i innych instytucji.
W dniach 5-7 marca tradycyjnie DKK w Stargardzie zorganizował Kaziuki Wileńskie z udziałem zespołów artystycznych z Wilna. Impreza ta połączona była z wystawą prac grupy malarskiej “Malachit”.
Członkowie grupy “Malachit” brali udział w 7 wystawach indywidualnych i w 3 zbiorowych, w tym w miesiącu wrześniu w VII Ogólnopolskich Prezentacjach Kolejarzy w Krakowie. W dniach 23-28 sierpnia uczestniczyli także w plenerze malarskim w Krakowie, sfinansowanym przez Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „ Kolejarz”.
W miesiącu maju 2010 r. DKK w Stargardzie obchodziło 65 – lecie swojej działalności.
W dniach 20-21 marca z okazji wyzwolenia Stargardu zorganizowano Mistrzostwa Polski Kolejarzy w brydżu sportowym oraz turniej szachowy. DKK w ubiegłym roku zorganizował 6 ogólnopolskich turniejów brydżowych, w tym jeden o randze międzynarodowej – Memoriał im. Janiny Wielkoszewskiej, który odbył się w dniach 5-7 listopada z udziałem ponad 70 par.
Chór “Echo Ariozo” uczestniczył w 35 koncertach w kraju i za granicą.
W dniach 9-13 czerwca 2010 r, chór „ Echo –Ariozo” był uczestnikiem 13 –ego Międzynarodowego Festiwalu Chórów Kolejowych w Kolonii. ( w ramach FISAIC), a w miesiącu wrześniu ubiegłego roku w ramach tej organizacji DKK było organizatorem 33 Międzynarodowej Wystawy Fotografii.
DKK ma ogółem 420 stałych uczestników, którzy biorą udział zajęciach zespołów i kół zainteresowań.

W DKK działają :

 • chór Echo -Ariozo liczący 50 osób
 • klub tańca towarzyskiego dzieci i młodzieży Bolero -70 osób
 • klub szachowy – 15 osób
 • klub brydża sportowego- 80
 • orkiestra dęta – 15 osób
 • grupa plastyczna „ Malachit” – 8 osób
 • radioklub – 12 osób
 • klub srebrnego włosa, skupiający emerytów i rencistów – 130 osób
 • kolejowy oddział PTTK – 40 osób

 

Klub Srebrnego Włosa skupia emerytów i rencistów kolejowych . Uczestniczą oni w kole turystycznym, recytatorskim, klubie 3 wieku. Korzystają z bezpłatnych porad prawnych, lekarskich, psychologicznych. W ubiegłym roku klub zorganizował 28 spotkań z ciekawymi ludźmi / aktorzy, pisarze, prawnicy/.

DK Jasło

Chór męski Echo śpiewa już 89 lat
– w ubiegłym roku chór dał 30 koncertów, w tym 7 poza Jasłem, między innymi występował :

 1. z koncertami kolęd w miesiącu styczniu i grudniu
 2. w uroczystościach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz w intencji 96 ofiar katastrofy spod Smoleńska
 3. z okazji święta kolejarza w Jaśle
 4. 11 listopada z okazji Święta Niepodległości dla mieszkańców Jasła
 5. w inauguracji roku akademickiego Jasielskiej Szkoły Wyższej, oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku w/w szkoły

orkiestra wystąpiła w:

 1. w uroczystościach świąt państwowych 3 maja , 15 lipca, 15 sierpnia i 11 listopada
 2. w obchodach 70 rocznicy mordu katyńskiego ( 21 kwiecień i 14 maj)
 3. w uroczystościach Bożego Ciała
 4. z okazji Dni Jasła -13 czerwca
 5. w uroczystościach 66 rocznicy powstania armii krajowej
 6. w obchodach Międzynarodowych Dni Wilna w Jaśle
 7. w uroczystościach 100- lecia Klubu Czarni Jasło
 8. w obchodach 100-lecia Krakowskiej Orkiestry Kolejowej
 9. w obchodach Święta Kolejarza w Muszynie i w Rzeszowie
 10. w uroczystościach Święta Górnika w Jaśle
 11. z koncertem na Słowacji

 

W DK w Krakowie
Dom Kultury Kolejarza w Krakowie już przez 18 lat prowadzony jest przez Kolejowe Towarzystwo Kultury, które prowadzi działalność gospodarczą finansującą działalność merytoryczną placówki, przy pomocy finansowej Federacji ZZP PKP oraz przy wsparciu ( niektórych imprez) przez Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „ Kolejarz”.

DK Kraków prowadzi:

 1. Krakowską Kolejową Orkiestrę Dętą, która w roku 2010 obchodziła niecodzienny Jubileusz 100 letniej nieprzerwanej działalności,
 2. Kub Tańca Towarzyskiego „Fantazja”, który położył wielkie zasługi w propagowaniu tańca towarzyskiego wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych, organizując szereg turniejów tańca o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym,
 3. Zespół Kameralny „Pro Arte” – specjalizujący się w wykonywaniu muzyki polskiej oraz najlepszych światowych, kameralnych utworów wokalnych,
 4. Naukę Tańca Towarzyskiego,
 5. Ognisko Muzyczne kształcące w grze na różnych instrumentach,
 6. Zagraniczną wymianę artystyczną (Węgry, Chorwacja),
 7. Organizowanie wystaw i plenerów plastycznych, w tym Ogólnopolskich Prezentacji Artystycznych Kolejarzy

 

KTK poprzez udostępnianie swoich pomieszczeń wspiera działalność innych grup artystycznych:

 1. Studia Teatru, Muzyki i Tańca,
 2. Grupy Teatralnej ADALEX,
 3. Festiwali Tańca Artystycznego (Festiwal Tanga),
 4. Warsztatów Artystycznych Małopolskiego Centrum Kultury

 

Najważniejsze imprezy artystyczne zorganizowane przez Dom Kultury Kolejarza w Krakowie w 2010 roku:

Sztandarowymi imprezami 2010r. były:

 1. Jubileusz 100-lecia Krakowskiej Kolejowej Orkiestry Dętej
 2. VII Ogólnopolskie Prezentacje Artystyczne Kolejarzy – amatorów,
 3. XXIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego” O Wawelskiego Smoka”

 

Kalendarz imprez zorganizowanych w DKK w roku 2010:

STYCZEŃ

 • Koncerty Noworoczne Krakowskiej Kolejowej Orkiestry Dętej w Sali widowiskowej Domu Kultury Kolejarza w Krakowie oraz na Placu Matejki w Krakowie
 • Wieczór Kolęd i Pastorałek z udziałem pracujących grup w DKK
 • Poranek patriotyczny i koncert w 147 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego – współorganizacja z Tow. Op. n. Majdankiem w DKK w Krakowie
 • Koncert kolęd w wykonaniu członków Ogniska Muzycznego przy DKK Kraków
 • Koncert kolęd PRO ARTE w Kościele św. Wojciecha
 • Warsztaty artystyczne KTT Fantazji i Zespołu Kameralnego PRO ARTE ( w trakcie ferii zimowych)
 • Impreza Noworoczna Związku Ukraińców Oddział Kraków
 • Wystawa plastyczna poświęcona 200 – leciu urodzin Fryderyka Chopina
 • Warsztaty Taneczne IDC – współpraca DKK Kraków

 

LUTY

 • Warsztaty Taneczne IDC – współpraca DKK Kraków
 • Karnawałowy Bal organizowany przez KTT „Fantazja”
 • Zabawy karnawałowe z programem artystycznym dla załóg kolejowych zakładów
 • Koncert Kolęd PRO ARTE na Zamku Królewskim w Niepołomicach
 • Koncert Szopenowski PRO ARTE na Zamku Królewskim w Niepołomicach
 • Wystawa plastyczna poświęcona 200 – leciu urodzin Fryderyka Szopena
 • Warsztaty teatralne Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” Nowy Sącz

 

MARZEC

 • Turnieje Tańca Towarzyskiego organizowane przez DKK i KTT FANTAZJA
 • XXII Ogólnopolski „ O Wawelskiego Smoka”
 • XXI Regionalny „ O Krakowska Czapeczkę”
 • Warsztaty teatralne Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” Nowy Sącz
 • Program artystyczny dla uczestników konferencji SITKOM
 • Wystawa twórczości hobbistycznej krakowskich kolejarzy
 • Koncert na przywitanie WIOSNY ’2010 Krakowskiej Kolejowej Orkiestry Dętej
 • „ Kolorowy świat dzieci” – Agencja Teatralna POLOT
 • Koncert Pasyjny PRO ARTE w Kościele św. Wojciecha

KWIECIEŃ

 • Koncerty Krakowskiej Kolejowej Orkiestry Dętej w Krakowie przy Placu Matejki
 • Zespół Kameralny „Pro ARTE” – udział w Małopolskim Konkursie Chórów w Niepołomnicach ( zdobycie „ Srebrnej struny”)
 • Impreza Patriotyczna z okazji Miesiąca Pamięci Narodowej
 • Warsztaty teatralne Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” Nowy Sącz
 • Festiwal Tanga-współpraca z Agencją Artystyczna Miszczak
 • Tourne artystyczne Krakowskiej Kolejowej Orkiestry Dętej po Chorwacji ( Zagrzeb)

 

MAJ

 • Tourne artystyczne Krakowskiej Kolejowej Orkiestry Dętej – Chorwacja ( Zagrzeb)
 • festiwal Tanga-współpraca z Agencją Artystyczna Miszczak
 • Majowy Koncert Krakowskiej Kolejowej Orkiestry Dętej w Krakowie,
 • Impreza artystyczno-rekreacyjna „Majówka dla Kolejarzy” w Dębnie k/ Nowego Targu
 • Wieczór Muzyczny z okazji Dnia Matki z udziałem Zespołu „ Pro Arte” na Zamku w Niepołomnicach
 • Koncert Zespołu Kameralny „Pro Arte” podczas kongresu USIC
 • „Spotkania Muzyczne u Kolejarzy” – Koncert Leszka Długosza

CZERWIEC

 • Turnieje Tańca Towarzyskiego „O Puchar Prezesa KTK” organizowane przez DKK i KTT FANTAZJA z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka
 • Koncert Krakowskiej Kolejowej Orkiestry Dętej z okazji Dni Techniki Kolejowej w Gliwicach
 • Imprezy Dnia Dziecka dla dzieci pracowników kolejowych zakładów pracy
 • Koncert Zespołu Kameralnego PRO ARTE w Kościele św. Wojciecha
 • Koncert Finałowy w wykonaniu członków Ogniska Muzycznego przy DKK Kraków
 • Koncert Zespołu Kameralnego PRO ARTE na Walnym Zebraniu Członków KTK

 

LIPIEC – SIERPIEŃ

 • Nagranie płyty przez Krakowską Kolejową Orkiestrę Dętą w ramach Jubileuszu 100- lecia działalności
 • Występ Folklorystycznego Zespołu Dziecięcego-Zagrzeb Chorwacja na Rynku Głównym w Krakowie
 • Spotkanie Autorskie Stowarzyszenie „Akademia Mądrego Życia”
 • Letni Plener Malarski dla kolejarzy – artystów amatorów Grupy „Malachit” z Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim
 • Koncert Zespołu Kameralnego PRO ARTE w Kościele św. Wojciecha
 • Warsztaty Artystyczne PRO ARTE -Koncert w Dniu Święta Narodowego Węgier nad Balatonem na Węgrzech
 • Koncerty Krakowskiej Kolejowej Orkiestry Dętej – w czasie Mistrzostw USIC w strzelectwie

 

WRZESIEŃ

 • Występy Par Tanecznych KTT „Fantazja” na V ŚWIĘCIE FEDERACJI Z. Z Prac. PKP -na imprezie kulturalno-rekreacyjnej kolejarzy w Domu Wczasowym „Kolejarz” w Muszynie.
 • Koncert Kolejowej Orkiestry Dętej dla kolejarzy z całej Polski na VIII Pielgrzymce Kolejarzy w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach
 • Koncert Kolejowej Orkiestry Dętej na pikniku dla kolejarzy w Kurdwanowie
 • Koncert Kolejowej Orkiestry Dętej z okazji uroczystości 100-lecia w kościele św. Stanisława na Dębnikach
 • Koncerty Kolejowej Orkiestry Dętej razem z Orkiestra z Zagrzebia oraz z Zespołem Kameralnym PRO ARTE w ramach Jubileuszu 100-lecia działalności na Placu Jana Nowaka Jeziorańskiego w Krakowie oraz w DKK W Krakowie
 • Koncert Kolejowej Orkiestry Dętej dla NSZZ „Solidarność”
 • Koncert Zespołu Kameralnego PRO ARTE dla chorych w Domu dla chorych Kraków, ul. Kurczaba 5
 • Spektakl Muzyczny Grupy Teatralnej ADALEX pt. „Próba Generalna”

 

PAŹDZIERNIK

 • VII Ogólnopolskie Prezentacje Artystyczne Kolejarzy z udziałem artystów kolejowych z całej Polski /specjalny program artystyczny przygotowany przez KTK /
 • Koncert Zespołu Kameralnego „Pro ARTE” –inauguracja nowego sezonu na Zamku w Niepołomnicach
 • W ramach uroczystości związanych z Dniem Niepodległości / 91 rocznica wyzwolenia Krakowa/ Krakowska Kolejowa Orkiestra Dęta dała Koncert pod Barbakanem i przemaszerowała ulicami Krakowa a następnie wystąpiła na Rynku Głównym
 • Spektakl Muzyczny Grupy Teatralnej ADLEX ze spektalem „Najpiękniejsze arie operetkowe”

 

LISTOPAD

 • Koncerty Kolejowej Orkiestry Dętej:
 • dla ZZ Kolejarzy – Trakcja w Charsznicy
 • dla ZZ Dyżurnych Ruchu – poświęcenie sztandaru w Krakowie
 • „Święto Kolejarza” w sali DKK, w Trzebini, w Krakowie Bieżanowie
 • Koncert Zespołu Kameralnego PRO ARTE na „Święto Kolejarza”
 • Msza Św. w intencji Kolejarzy z udziałem Kolejowej Orkiestry Dętej z okazji Obchodów Święta Kolejarzy w Bazylice Św. Floriana w Krakowie
 • Spektakl Muzyczny Grupy Teatralnej ADALEX z przedstawieniem „Zaduszki Jazzowe”

 

GRUDZIEŃ

 • Dziecięcy XIV Turniej Tańca Towarzyskiego „ O Pluszowego Misia”
 • Światowe Dni Pokoju-Dni Majdanka -we współpracy z Tow. Op. n. Majdankiem
 • Spotkania z Mikołajem – imprezy artystyczne dla dzieci pracowników kolejowych zakładów pracy
 • Koncert Kolęd Krakowskiej Kolejowej Orkiestry Dętej w budynku PKP przy Placu Matejki 12
 • Koncert Zespołu Kameralnego PRO ARTE poświęcony Janowi Pawłowi II w Kościele św. Wojciecha w Krakowie
 • Spotkania Wigilijne dla Członków i Pracowników KTK, oraz zakładów pracy
 • Spotkanie Sylwestrowe 2010/11 dla kolejarzy ze specjalnym programem artystycznym

 

DK we Wrocławiu
Decyzja rewitalizacji Dworca Głównego we Wrocławiu, w związku z przygotowaniami do Euro 2012, na terenie którego dom kultury miał swoją siedzibę od pięćdziesięciu lat, spowodowała, że pojawiło się zagrożenie dalszego funkcjonowania placówki kultury we Wrocławiu. Poważny problem miały władze kolejowe ze znalezieniem lokalu zastępczego dla domu kultury. W końcu udało się przenieść w miesiącu styczniu działalność do pomieszczeń na Dworcu Świebodzkim. Otrzymane pomieszczenia były remontowane siłami klubowiczów.
Do chwili obecnej brak jest jasno nakreślonej perspektywy dalszego prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej dla kolejarzy we Wrocławiu.

Od lat DKK we Wrocławiu skupia się na prowadzeniu działalności opartej na grupach zainteresowań. DK organizował w soboty i niedziele giełdy: fotograficzną i kolekcjonerską. Środy przeznaczone były na zajęcia językowe ( niemieckiego, francuskiego i esperanto) oraz turnieje brydża sportowego. Pomimo trudnych warunków ( na Dworcu Świebodzkim są jeszcze lokale mieszkalne i zajęcia muszą skończyć się o godzinie 22) odbywały się próby chóru i wieczorki taneczne ( adresowane głównie do starszych osób, organizowane już od 30 lat) oraz comiesięczne spotkania literackie w ramach „Wieczorów Polskich” oraz Saloniku Literackiego na Świebodzkim ( dawniej na Głównym).
Rok 2010 był, jak powszechnie wiadomo, Rokiem Chopinowskim. Jedno ze spotkań Saloniku na Świebodzkim poświęcone było naszemu wielkiemu rodakowi. Program na spotkanie przygotowały panie Mirosława Michalska i Grażyna Adamczyk. Internetowe wydanie zeszytów Saloniku ukazuje się na się na stronie internetowej Stowarzyszenia Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz”. Do końca 2010 r. ukazało się już 13 edycji wierszy salonikowych.
Zespołem, dzięki któremu Dom Kultury aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym Wrocławia jest chór „ Harmonia – Sygnał”, który w 2010 r. brał udział w 14 koncertach, takich jak Musica Sacra, z okazji Głodówki Kolejarzy we wrocławskiej lokomotywowni, przy Betlejem Polskim –żywej szopce, w koncertach kolęd, a także dla mieszkańców i wczasowiczów w Dziwnówku ( przy okazji warsztatów artystycznych ).
W ramach współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku na Uniwersytecie Wrocławskim Dom Kultury udostępnia pomieszczenia na próby kabaretu, w zamian otrzymując przedstawienia dla emerytów kolejowych.
W 2010 r. DK współpracował także z Fundacją Działań Twórczych w Kulturze i Edukacji PAIDEIA, która organizowała w placówce zajęcia Uniwersytetu Dzieci, swoje zajęcia prowadziła tam także Szkoła Malarstwa Atelier „Promethidion”.
Esperantyści z DKK we Wrocławiu nawiązali współpracę z esperantystami z Niemiec, co zaowocowało w 2010 r. dwukrotnymi spotkaniami w Gorlitz.
Do szczególnie udanych koncertów zorganizowanych w domu kultury zaliczyć można nowy cykl pt. Wrocławskie Impresje Akordeonowe, którego założeniem jest promocja młodych wrocławskich muzyków, ze szczególnym uwzględnieniem akordeonistów. W Impresjach uczestniczą niezwykle uzdolnieni młodzi wykonawcy, jak Dominik Szauer, laureat konkursu we Włoszech. O skali tego przedsięwzięcia może świadczyć zainteresowanie i osobisty udział znanego niemieckiego kompozytora i działacza kultury Alberta Goetze.
Mimo trudności wynikających z barku zaplecza gastronomicznego udało się zorganizować kilka imprez wigilijnych, zarówno dla grup z domu kultury, jak i imprez zleconych. A zarząd rejonowy PZERiI Wrocław – Krzyki zorganizował w DK kilka imprez integracyjnych dla swoich członków.
Jak od lat, tak i w tym roku spotykali się w Domu Kultury członkowie dwóch grup kombatanckich, w tym koło nr 82 skupiające kolejarzy, członkowie Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia oraz Towarzystwa Siemianowskiego.
Do bardzo aktywnych grup należą seniorzy kolejowi – oprócz spotkań klubowych organizują dla swoich członków wieczorki taneczne, uroczyste obchody Dnia Kobiet, Święta Kolejarza, wigilię itp.

W DKK działają:

 • Chór „Harmonia – Sygnał”, liczący 48 członków
 • Klub taneczny studentów – 2 grupy ( 16 osób +8 osób)
 • Klub „Zdrowie w tańcu” – 10 osób
 • Sekcja brydża sportowego „ Kolejarz” -32 osoby
 • Klub Seniora PKP – 50 osób
 • Koło Esperantystów – 20 osób
 • Salonik Literacki – 18 osób
 • Grupa Językowa dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 30 osób
 • Stowarzyszenie Kolekcjonerów ( filateliści i fonoteliści) – 100 osób
 • Grupa Kombatantów – 120 osób
 • Grupa Akordeonistów – 8 osób
 • „ Wieczory Polskie”-100 osób

 

Rok 2010 był dla domu kultury rokiem szczególnie trudnym, przyniósł wiele zmian, do których wszyscy musieli się przystosować i zaakceptować nowe warunki.

Udział w imprezach w ramach FISAIC- Międzynarodowego Związku Kultury i Rekreacji Kolejarzy

 • udział delegata w Kongresie Esperanto w Sofii w maju 2010 r.
 • udział chóru Echo-Ariozo w Festiwalu Chórów w Kolonii w miesiącu czerwcu.
 • udział przedstawicieli Polski w Międzynarodowej Wystawie Fotografii w miesiącu wrześniu w Stargardzie Szczecińskim.
 • udział delegacji polskiej w Kongresie FISAIC w Baile Herculane (Rumunia) w miesiącu październiku 2010 r.

Imprezy krajowe

 • marzec 2010 r. XX III Turniej Tańca Towarzyskiego w Krakowie- o Smoka Wawelskiego
 • kwiecień – publikacja poezji kolejarskiej
 • maj- uroczystości jubileuszowe 65-lecia działalności DKK w Stargardzie Szczecińskim
 • maj -konkurs poetycki o tematyce chopinowskiej we Wrocławiu
 • czerwiec – obchody 165 rocznicy oddania Drogi Żelaznej Warszawsko- Wiedeńskiej w Warszawie
 • wrzesień- uroczystości jubileuszowe 100-lecia Kolejowej Orkiestry Kolejowej w Krakowie
 • październik -VII Ogólnopolskie Prezentacje Artystyczne Kolejarzy w Krakowie

Imprezy planowane w 2011

 1. kwiecień– XXIV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego w Krakowie – „ O Smoka Wawelskiego”
 2. Kaziuki Wileńskie, organizowane przez DKK w Stargardzie Szczecińskim – kwiecień 2011 (z udziałem zespołów z Wilna oraz zespołów DKK)
 3. udział delegacji esperantystów w kongresie FISAIC w Libercu – maj
 4. konkurs literacki w DK we Wrocławiu – czerwiec
 5. obchody jubileuszu 160- lecia kolei w Bydgoszczy
 6. Prezydium FISAIC w Budapeszcie -wrzesień
 7. publikacja poezji kolejarskiej / praca zbiorowa o kolei / – wrzesień
 8. obchody jubileuszu 65-lecia chóru Harmonia-Sygnał we Wrocławiu- październik
 9. VIII Ogólnopolskie Prezentacje Artystyczne Kolejarzy Amatorów w Krakowie – październik
 10. XXV Międzynarodowy Memoriał im. Janiny Wielkoszewskiej w brydżu sportowym w Stargardzie Szczecińskim.
 11. comiesięczne impresje akordeonowe we Wrocławiu ( nowość)

 

M. Ogonowska

Nie możesz skopiować.