Esperantyści w Libercu 2011

63 KONGRES ESPERANTYSTÓW
LIBERC, 07-14 maja 2011 r.

W dniach 07-14 maja br. spotkali się esperantyści na 63 Kongresie IFEF – organizacji esperanckiej działającej w ramach FISAIC. Kongres odbył się w Libercu ( Czechy) w Centrum Turystyki i Rekreacji- Babylon. Polskę, pod patronatem Stowarzyszenia Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury ” Kolejarz” reprezentowało 17 osób- kolejarzy (pracowników i emerytów) oraz poza kolejowych sympatyków tego języka. Władze FISAIC reprezentował sam jego prezydent Guy Gieres. W Libercu obradowały 173 osoby z 18 krajów.

Kongres zaszczycili obecnością przedstawiciele Dyrekcji Generalnej Kolei Czeskich, władz miasta Liberca oraz prezydent przyszłorocznego organizatora (Herzbergu w Niemczech), a także przewodnicząca Czeskiego Związku Esperantystów. Fachowe obrady Kongresu odbywały się w komisjach np. terminologicznej.

Urozmaiceniem obrad były występy młodzieżowego zespołu oraz orkiestry symfonicznej z Liberca, chóru z Trebowej oraz francuskiego piosenkarza JoMo, śpiewającego znane przeboje w języku esperanto. W ramach programu turystyczno- rekreacyjnego można było skorzystać z wycieczek po Libercu, do ogrodu botanicznego, do Pragi, a także wymoczyć się w pobliskim aqaparku.
Po siedmiu dniach pobytu uczestnicy z żalem opuścili gościnny Liberec.

M.Ogonowska

Nie możesz skopiować.