VIII OPAK 2011 part 2

Szanowni Twórcy !!

Uczestnicy VIII Ogólnopolskich Prezentacji Artystycznych Kolejarzy

pod hasłem: „MY TRWAMY NADAL”

W imieniu Kolejowego Towarzystwa Kultury i Domu Kultury Kolejarza – współorganizatorów VIII Ogólnopolskich Prezentacji Artystycznych Kolejarzy, które odbyły się w dniach 13 – 15.10.2011r. w Domu Kultury Kolejarza w Krakowie – serdecznie dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i wzięcie udziału w tej unikalnej imprezie, która przede wszystkim ma na celu propagowanie twórczości artystycznej kolejarzy poprzez umożliwienie Im wspólnego spotkania i zaprezentowanie swojej twórczości.
Szczególnie gorąco pragniemy podziękować Stowarzyszeniu Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz” w Warszawie, w tym przede wszystkim: Prezesowi – Andrzejowi Krawczykowi, Przewodniczącej Komisji Kultury – Marii Ogonowskiej, Sekretarzowi – Barbarze Jugo za wielką pomoc w zorganizowaniu tej prestiżowej imprezy, a Wam za pozostawienie swych prac, które wzbogacając naszą kolekcję posłużyły do opracowania specjalnego kalendarza.

Załączając wszystkim serdeczne pozdrowienia zapraszamy do dalszej współpracy
BĄDŹCIE Z NAMI !

Kazimierz Jarosz
Prezes Kolejowego Towarzystwa Kultury

Zdzisław Kowalczyk
Dyrektor Domu Kultury Kolejarza

Paweł Westrych
Komisarz VIII OPAK

ARTYŚCI KOLEJARZE W KRAKOWIE !!!

W dniach 13-15 października 2011r. w Domu Kultury Kolejarza w Krakowie odbyły się VIII Ogólnopolskie Prezentacje Artystyczne Kolejarzy: poetów, pisarzy, malarzy, rzeźbiarzy, muzyków i innych twórców pod hasłem:

„MY TRWAMY NADAL!”

Przedstawiciele Kolejowego Towarzystwa Kultury, które prowadzi Dom Kultury Kolejarza
w Krakowie oraz Stowarzyszenia Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz” w Warszawie kolejny raz witali w budynku będącym własnością Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP ludzi, którzy pracując w zawodzie kolejarskim znajdują równocześnie czas na uprawianie i rozwijanie swoich artystycznych pasji. Reprezentowali oni m.in.: Polskie Linie Kolejowe, PKP Cargo SA, Spółkę Przewozy Regionalne, PKP Energetykę SA, emerytowanych pracowników kolei oraz Dom Kultury Kolejarza ze Stargardu Szczecińskiego (prężna grupa „Malachit”) i gospodarzy z Krakowa. Organizacją Prezentacji kierowali: Prezes KTK Kazimierz Jarosz, Dyrektor DKK Zdzisław Kowalczyk oraz Paweł Westrych (komisarz wystawy), który nie tylko był odpowiedzialny za przygotowanie imprezy, ale prowadząc prezentacje uczestników w bardzo dowcipny sposób potrafił stworzyć miłą i rodzinną atmosferę.
Tegoroczne prezentacje zaszczycili swoją obecnością m.in. Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP Pan Stanisław Stolorz, – oddany Przyjaciel kolejowej kultury oraz przedstawicielki Stowarzyszenia Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz” w Warszawie: Panie Barbara Jugo — Sekretarz i Maria Ogonowska – Przewodnicząca Komisji Kultury.
W tym roku z inicjatywy Pana Przewodniczącego Stanisława Stolorza powołana została do życia Kapituła przyznająca nagrodę ufundowaną przez Federację ZZP PKP „KOLEJOWY ZŁOTY LAUR”. Decyzją Kapituły wyróżnienie to otrzymał Marek Płóciennik z Ostrowa Wielkopolskiego.
Kolejne Prezentacje potwierdziły słuszność organizowania takich spotkań – organizatorzy z zadowoleniem powitali liczne grono stałych już uczestników jak i nowych pasjonatów uprawiających różnorodną twórczość związaną tematycznie z koleją. Nie zapomnieli o nas animatorzy kultury – wierni idei propagowania i krzewienia kultury.
Prezentacje dały uczestnikom możliwość pokazania swojej twórczości, poznania „tajników warsztatu artystycznego”, podglądnięcia dokonań podobnych pasjonatów, wreszcie wymianę doświadczeń podczas biesiady artystycznej. Chcąc uczcić setną rocznicę urodzin naszego noblisty Czesława Miłosza, zaprezentowano okolicznościową wystawę przygotowaną przez Pana Witolda Sochackiego oraz zaproszono artystkę scen krakowskich Panią Ninę Repetowską z programem artystycznym „Czesław Miłosz – poezja”. W ramach dalszego poznawania kultury i zabytków Krakowa uczestnicy Prezentacji zwiedzili nowoczesne, interaktywne Muzeum Historyczne Krakowa – Fabrykę Schindlera.
Wszyscy uczestnicy zostali obdarowani specjalnymi dyplomami, plakatami Prezentacji, folderami z kolejnych VI i VII Prezentacji, tomikiem wierszy uczestników Prezentacji wydanym
z inicjatywy Stowarzyszenia Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz” w Warszawie, przy wsparciu organizacyjnym Kolejowego Towarzystwa Kultury.
Zakończono Prezentacje wspólnym wieczornym spotkaniem, które potwierdziło, że warto się spotkać, warto porozmawiać, warto poświęcać się pasji tworzenia. Kolejarze – artyści pokazali, że potrafią też śpiewać, dowcipnie wspominać, cieszyć się wspólnie spędzonym czasem.

Specjalne podziękowania wraz z pełną dokumentacją fotograficzną zamieszczone jest
na naszej stronie internetowej
www.ktkdkk.pl – Prezentacje.

Czekamy na dalsze spotkania!

Nie możesz skopiować.