50 Szlakiem Orlich Gniazd 2012

TK10
SPRAWOZDANIE OPISOWE
50 Jubileuszowy Ogólnopolski Rajd Kolejarzy „Szlakiem Orlich Gniazd”.

Turystyka piesza i nizinna w dniach 31.05 – 03.06.2012 r. Ojców – Wyżyna Krakowsko Częstochowska.

Organizator MR SKSTiK „Kolejarz” w Katowicach, Koło PTTK 83 „Sasanka” Katowice.

Planowana ilość uczestników 80, faktyczna 53. W czasie rajdu uczestnicy spośród wybranych pięciu tras, pokonywali szlaki Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Z okazji Jubileuszu na mecie rajdu otrzymali pamiątkowe znaczki, proporczyki, specjalnie oznakowane termo kubki turystyczne, natomiast grupy z Rybnika, Bydgoszczy i Bielska Białej obrazy – grafikę o tematyce związanej z Jurą. Uczestnikami rajdu byli pracownicy zakładów Cargo, IC, Telekomunikacji, PR, PLK, Energetyki oraz emeryci kolejowi.

Podczas zakończenia rajdu wieczorem w sobotę, zaprezentowano kolekcję znaczków rajdowych, wspominano dawne czasy, a było co wspominać i z mocnym postanowieniem spotkania się za rok skończyło się pierwsze 50-lecie rajdu.

Impreza nie była wizytowana przez Komisję turystyki SKSTiK „Kolejarz”.

Uwagi i Wnioski
Impreza warta kontynuowania, przebiegająca przez bardzo atrakcyjne tereny Jury, można wiele zobaczyć, poznać, przypomnieć sobie fragmenty doznań ze szkolnych wycieczek. Niestety jak wszędzie warunkiem niesprzyjającym turystyce są koszty pobytu, wejściówki, parkingi itp. Impreza ma typowy charakter turystyki kwalifikowanej (przejścia z plecakami, zmiana noclegów).

Komandor imprezy:
MR SKSTiK „Kolejarz” w Katowicach – Julian Hanusiak Przewodniczący Komisji Turystyki

Nie możesz skopiować.