Walne Zebranie Warszawa 2017

Szanowne Koleżanki i Koledzy Członkowie Stowarzyszenia Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz”

Uprzejmie informuję, że zgodnie z § 10 ust. 1 i 2 oraz § 11 ust. 2f Statutu Stowarzyszenia Krzewienia Sporty, Turystyki i Kultury „Kolejarz”, Zarząd Stowarzyszenia na posiedzeniu w dniu 3 czerwca 2017 roku przyjął Uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia.

Walne Zebranie odbędzie się w sobotę 24 czerwca 2016 roku w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie ul .Stefana Jaracza 2 o godz. 12. Jeżeli zajdzie taka potrzeba to drugi termin Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia ustalono w tym samym miejscu na godz. 12.15.

Udział w Walnym Zebraniu dla członków zwyczajnych i zaproszonych przedstawicieli członków wspierających jest nieodpłatny. Przewidywane zakończenie obrad około godz. 15. Po posiedzeniu przewidziany jest wspólny obiad.

Prezes Zarządu

Ryszard Masłowski

Wszystkie dokumenty związane ze zwołanym Walnym Zebraniem zostały udostępnione poniżej.

Działalność kulturalna 2016

KATEGORIA KOBIET

KATEGORIA MĘŻCZYZN

KLASYFIKACJA SPÓŁEK

KLASYFIKACJA ZAKŁADÓW

Porządek obrad

Protokół KR z 20.04.2017

Sprawozdanie Komisji Sportu za rok 2016doc

sprawozdanie za 2016 KT

Sprawozdanie_finansowe_2016

Uchwała Zarządu nr 14

Sprawozdanie Zarządu za rok 2016

Nie możesz skopiować.