Raport z 70 Międzynarodowego Kongresu Kolejarzy Esperantystów

Raport z  70-tego Światowego Kongresu Kolejarzy Esperantystów we Wrocławiu.

         Po 10-letniej przerwie, od 60-tego Kongresu IFEF w Poznaniu  kolejarze esperantyści działający w ramach Polskiej Sekcji Kolejarzy Esperantystów PSKE wspólnie ze Śląskim Związkiem Esperanckim we Wrocławiu zorganizowali kongres IFEF (Internacia Fervojista Esperantista Federacio). Był to jubileuszowy 70-ty Międzynarodowy Kongres Kolejarzy Esperantystów, który odbył się w dniach 19-25 maja 2018 w stolicy Dolnego Śląska Wrocławiu.

         Głównym celem IFEF, federacji z ponad 100-letnią tradycją, będącą także agendą FISAIC organizacji wspierania inicjatyw kulturalnych kolejarzy w Europie, jest praktyczne użycie esperanta w środowisku kolejarskim jako łatwego środka bezpośredniego porozumiewania się.

         Uczestnictwo w kongresie, zorganizowanym przy wsparciu Stowarzyszenia Krzewienia Sportu Turystyki i Kultury „Kolejarz“ w ramach którego działa PSKE zgłosiło 121 osób – reprezentantów 17 krajów europejskich oraz Chin i USA. Patronatu Kongresowi udzieliły m.in. Polskie Koleje Państwowe S.A., użyczając na czas kongresu odrestaurowaną salę sesyjną na Dworcu Wrocław Główny. Patronem Kongresu były także Koleje Dolnośląskie, Urząd Miasta Wrocław oraz Dolnośląski Urząd Marszałkowski i Uniwersytet Wrocławski. W przygotowania do Kongresu włączył się także Wrocławski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

         Pierwszym oficjalnym punktem programu kongresu był wieczór zapoznawczy który odbył się w sobotę 19 maja 2018 w sali konferencyjnej hotelu PIAST. W ramach tego wieczoru zaprezentowano Region Dolnośląski przez eksperta w wielu dziedzinach esperantystę Edwarda Wojtakowskiego. Wspólnie śpiewano piosenki esperanckie przy akompaniamencie gitary w wykonaniu Georga Stefańskiego. Po godz. 21-ej część uczestników wybrała się na obserwację iluminacji fontan do hali Stulecia w ramach ogólnoeuropejskiej akcji Noc Muzeów.

         Uroczyste Otwarcie Kongresu nastąpiło w niedzielę 20 maja o godzinie 10,00 w muzealnej auli Oratorium Marianum na Uniwersytecie Wrocławskim. Udział wzięli także zaproszeni reprezentanci kolejowych i społecznych organizacji w tym wiceprzewodniczący Światowego Związku Esperanta UEA Stefan McGill. Byli też przedstawiciele Urzędu Miasta Wrocław i Urzędu Marszałkowskiego.

Środowisko kolejarskie reprezentował i przekazał pozdrowienia uczestnikom Kongresu Prezes Stowarzyszenia „KOLEJARZ” Ryszard Masłowski. W zastępstwie prezesa Kolei Dolnośląskich uczestniczyła Pani Katarzyna Odrowska .

         Prezydent Światowej Federacji Kolejarzy Esperantystów IFEF Rodica Todor otworzyła Kongres i w swym wystąpieniu podkreśliła znaczenie  esperanta dla kultury w środowisku kolejarskim. Prezydent IFEF przekazała dyplomy dla zasłużonych dla IFEF kolejarzy esperantystów.  Otwarcie ozdobił występ niewidomego muzyka Carlstena Schanathorsta (pseudonim KAŜI) oraz mini koncert na zabytkowych organach w wykonaniu JM profesora Adama Jezierskiego Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.

         W ramach niedzielnego popołudniowego programu odbyło się  zwiedzanie starówki, katedry i innych osobliwości Wrocławia.

         Wieczorem o 20-tej w sali Centrum Kultury IMPART w ramach Wieczoru Narodowego wystąpiły zespoły pieśni i tańca „Legnica”, “De Molo” oraz “Genie Dutki”. Rytmiczny żywy pokaz tańców i śpiewów nie tylko dolnośląskich w wykonaniu zespołów w barwnych folklorystycznych strojach wzbudził duży aplauz międzynarodowej widowni.

         W poniedziałek odbyło się spotkanie komitetu IFEF oraz popołudniowe obrady komisji technicznej i terminologicznej IFEF. W żywej dyskusji argumentowano za modyfikacją dla wielu kolejowych  technicznych określeń w ramach projektu UIC Raillex.  Wieczorem w sali sesyjnej Dworca Wrocław Główny atrakcją był koncert muzyczny oraz prezentacja przyszłorocznego Kongresu IFEF w Maladze, którą przedstawili hiszpańscy organizatorzy.

         We wtorek rano w sali konferencyjnej hotelu Piast zaprezentowano prelekcje dotyczące aktualnych zagadnień kolejowych. Główna prelekcję „Modernizacja zabytkowej estakady w Gorzowie Wielkopolskim” wygłosił Wiesław Libner – przewodniczący Polskiej Sekcji Kolejarzy Esperantystów. O godz 12,30 wystartował pociąg Kolei Dolnośląskich w kierunku Jaworzyny Ślaskiej, gdzie wycieczka kongresowa zwiedziła w Muzeum  Przemysłu i Kolejnictwa wiekową parowozownię wraz ze zgromadzonym unikatowym taborem. Atrakcją była przejażdżka muzealnym wagonem po terenie muzeum. Z Jaworzyny prawie 100 osobowa grupa udała się Kolejami KD do pobliskiej Świdnicy, gdzie barwną historie o dziejach i arcydziełach Katedry oraz wpisanej na światową listę UNESCO Świątyni Pokoju przedstawili miejscowi przewodnicy.

         W środę  na posiedzeniu plenarnym w sali sesyjnej zaakceptowano raporty zarządu i szefa Komitetu IFEF. Przyjęto także sprawozdania komisji fachowych, raport nt. sytuacji w krajach członkowskich IFEF, budżet na 2019 rok. Na miasto kolejnego Kongresu IFEF w maju 2019 zatwierdzono Malagę. Przyjęto wstępnie na wniosek wiceprzewodniczącego Chińskiego Związku Kolejarzy Esperantystów Wang Tianyi Chielismo propozycję kongresu IFEF w roku 2020 w Chinach.

Po południu większość uczestników Kongresu wybrała się na rejs po  Odrze największym polskim statkiem turystyki śródlądowej Vratislavia. Po zakończeniu rejsu uczestnicy wysłuchali koncertu zespołu muzyki rozrywkowej z Czech „No Problem” . Nie zabrakło piosenek esperanckich śpiewanych przez wszystkich uczestników Kongresu – gdyż koncert był imprezą otwartą.

W czwartek od wczesnego poranka komfortowy autokar zawiózł uczestników wycieczki kongresowej w rejon Jeleniej Góry szlakiem doliny pałaców i ogrodów. Uczestnicy zwiedzili także Park Miniatur Dolnośląskich Zabytków w Kowarach. Po powrocie w sali sesyjnej odbył się koncert pożegnalny „Wrocławianie dla uczestników Kongresu”. W ramach koncertu podziwialiśmy artystów Wrocławskiego Centrum Senioralnego oraz gitarzysty Wojciecha Ławnikowicza. Do koncertu włączył się też obecny  na sali znany bard esperancki JOMO. Koncert  zaszczycił swoja obecnością Prezes Kolei Dolnośląskich Piotr Rachwalski. Po koncercie z uwagi na wczesny wyjazd gości z Hiszpanii odbyła się też uroczystość przekazanie flagi IFEF dla przedstawicieli 71-go komitetu kongresowego w roku 2019 w Maladze. Prezes IFEF podsumowała wynik prac kongresowych. Przewodnicząca Ślaskiego Związku Esperanckiego Teresa Pomorska zaprezentowała  zespół  wolontariuszy i Lokalny Komitet Kongresowy,  który przyczynił się do realizacji programu kongresowego.

Piątek 25 maja był już dniem pożegnań, wyjazdów i spotkań towarzyskich w klubie Śląskiego Związku Esperantystów. Odbyło się też spotkanie zarządu IFEF podsumowujące kongres we Wrocławiu.

W ramach codziennych zajęć kongresowych od poniedziałku do piątku zorganizowano otwarty także dla wrocławian kurs nauki esperanta na poziomie podstawowym i zaawansowanym. Odbyły się także warsztaty w tym dziennikarstwa prowadzone przez redaktora Alberta Schuberta oraz amerykanina Oscara Otero.

18-tu uczestników kongresu wzięło udział wycieczce pokongresowej do Krakowa i Wieliczki. Noclegi, wyżywienie i bankiet zapewnił KTK Dom Kultury Kolejarza na ul. Św. Filipa 6

opracował:  Wiesław Libner wlib24@o2.pl

Nie możesz skopiować.