Walne Zebranie 2018

W dniu 23.06.2018 r. w Karpicku k/Wolsztyna odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Krzewienia Sportu,Turystyki i Kultury „Kolejarz”.

Obradom przewodniczył Paweł Szóstak. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia oraz rozliczenie finansowe za rok 2017 przedstawił Prezes Zarządu Ryszard Masłowski. Walne Zebranie przyjęło plan działalności i plan finansowy na 2018 rok.

W obradach uczestniczyli przedstawiciele Spółek: PKP Intercity S.A, PKP Energetyka S.A , PKP PLK S.A , PKP Cargo S.A i przedstawiciel NSZZ”S”.

Obrady zakończono wspólnym zdjęciem.

Nie możesz skopiować.