KOMUNIKAT ZARZĄDU 26-09-2018

Zarząd Stowarzyszenia Informuje, że na posiedzeniu w dniu 26.09.2018 w Warszawie została podjęta Uchwała nr 22/IV/2018 w sprawie wykazu członków zwyczajnych Stowarzyszenia skreślonych z listy członków.

Podstawą do skreślenia było niespełnianie wymogów określonych w § 7 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia.

Wykaz zawiera 614 nazwisk członków zwyczajnych Stowarzyszenia i dostępny jest do wglądu w sekretariacie Stowarzyszenia w Warszawie ul. Stefana Jaracza 2 w terminie do 31.12.2018.

Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia informuje, że zgodnie z zapisami Statutu, członkowie zwyczajni Stowarzyszenia skreśleni z listy członków decyzją Zarządu, mogą złożyć odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które będzie miało miejsce w I półroczu 2019 roku.

 

Zarząd Stowarzyszenia

Nie możesz skopiować.