61 OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI KOLEJARZY W TENISIE STOŁOWYM KOBIET I MĘŻCZYZN

1.

Miejsce i czas trwania

IŁAWA 26-28.04.2019 R.

2.

Wpisowe:

340,00 zł dla członków wspierających Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki

                i Kultury „KOLEJARZ”,

360,00 zł  dla pozostałych osób i zakładów pracy, nie wspierających SKSTiK.

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1.

Zakwaterowanie

i wyżywienie

Hotel – restauracja ”Leśna” ul. Sienkiewicza 9

– od kolacji w dniu 26.04.2019r. do śniadania 28.04.2019 r.

2.

Obiekty sportowe

Hala widowiskowo-sportowa przy ul. Niepodległości 11b

3.

Zgłoszenia pisemne na email- e (na załączonym druku)

kryskop3@wp.pljerzy.szarmach@wp.pl

 4.

Termin zgłoszeń i wpłat

18.04.2018 r. – w zgłoszeniu podać godzinę przyjazdu

5.

Wpłaty na konto:

STOWARZYSZENIE KRZEWIENIA SPORTU TURYSTYKI I KULTURY „KOLEJARZ”

Raiffeisen POLBANK  NR 73 1750 0012 0000 0000 3248 6029

z dopiskiem „Tenis Stołowy- skrót nazwy zakładu”

6.

Przyjazd uczestników:

28.04.2019 r. Piątek –  w godz. popołudniowych i wieczornych

7.

Informacji udziela przedstawiciel organizatora:

Henryk Kopański tel. 603 591 362