LVII Ogólnopolski Rajd Kolejarzy SZLAKIEM ORLICH GNIAZD

Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „KOLEJARZ” Koło PTTK Nr 83 „SASANKA” Górnośląskiego Oddziału PTTK w Katowicach zapraszają na LVII Ogólnopolski Rajd Kolejarzy SZLAKIEM ORLICH GNIAZD w dniach 23 – 26 maja 2019 r.
z zakończeniem w Woli Kalinowskiej – Kaliski meta rajdu – Agroturystyka ”Bajka”, ul. Kaliski 10 Wyżyna Krakowsko – Częstochowska