Otwarte mistrzostwa kolejarzy w Tenisie ziemnym kobiet i mężczyzn

 

1.

Miejsce i czas trwania

KRAKÓW 07 –  09 czerwca 2019 r.

2.

Wpisowe:

410,00 zł dla pracowników spółek wspierających działalność SKSTiK

430,00 zł  dla pozostałych osób i zakładów pracy, nie wspierających SKSTiK.

240,00 zł dla osób nie korzystających z noclegów, z obiadem na korcie i  uroczystą kolacją.

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1.

Zakwaterowanie

i wyżywienie

Dom Kultury Kolejarza ul. Filipa 6

– od kolacji w dniu 07.06.2019 r. do śniadania 09.06.2019 r.

2.

Obiekty sportowe

Korty Tenisowe KKS Olsza ul. Siedleckiego 7 /obok hali targowej/

3.

Zgłoszenia pisemne na email- e (na załączonym druku)

stow@kolejarz.org

 4.

Termin zgłoszeń i wpłat

24.05.2019 r. – w zgłoszeniu podać godzinę przyjazdu

5.

Wpłaty na konto:

STOWARZYSZENIE KRZEWIENIA SPORTU TURYSTYKI I KULTURY „KOLEJARZ”

BNP PARIBAS  NR 73 1750 0012 0000 0000 3248 6029

Z dopiskiem „Tenis ziemny

6.

Przyjazd uczestników:

07.06.2019 r. Piątek –  w godz. popołudniowych i wieczornych

7.

Informacji udziela przedstawiciel organizatora:

Marek Błeszyński tel. 605 421 748

Szczegóły w załączniku.