Komunikat Zarządu 3/2019

Na posiedzeniu Zarządu w dniu 13.05 została podjęta Uchwała nr 12/IV/2019 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w dniu 8.06 w Krakowie. Porządek obrad stanowi załącznik do komunikatu.

Jednocześnie w tym samym dniu odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Protokół z tego posiedzenia stanowi również załącznik do komunikatu.

Zarząd zwraca się z apelem do wszystkich członków Stowarzyszenia o zapoznanie się z kolejnymi dokumentami przygotowanymi na Walne Zebranie.

Zarząd informuje, że przygotowana lista obecności na Walnym Zebraniu zawierać będzie wyłącznie nazwiska członków zwyczajnych Stowarzyszenia, którzy mają opłacone składki zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia, tym samym mając zachowane czynne i bierne prawo wyborcze. W przypadku zaległości w opłacaniu składki, będzie można to uzupełnić przed rozpoczęciem Walnego Zebrania.

Początek obrad – 8 czerwca godz. 11 I termin, w przypadku braku wymaganej ilości obecnych członków Stowarzyszenia o godz. 11.15 II termin. Przewidywany czas trwania części sprawozdawczej do godz.13.30. Przerwa obiadowa do godz. 15.00. Część wyborcza Walnego Zebrania – godz.15.00.

W zależności od decyzji Przewodniczących Komisji Statutowych odbędą się posiedzenia komisji w piątek w godzinach wieczornych lub w sobotę w godzinach rannych.

 

Zarząd Stowarzyszenia

Nie możesz skopiować.