LXIII Ogólnopolski Rajd Górski Kolejarzy im. Jurka Minasiewicza

Koło PTTK nr 93 im. Mieczysława Orłowicza przy Centrali PKP S.A. w Warszawie zaprasza na LXIII Ogólnopolski Rajd Górski Kolejarzy im. Jurka Minasiewicza w dniach 2 – 7 września 2019 r. w Świeradowie-Zdroju.

MIEJSCE IMPREZY:           

Świeradów- Zdrój Ośrodek Wypoczynkowy ”Magnolia II”, ul. Stokowa 3

DOJAZD:

  1. Pociągiem do stacji PKP Wrocław Główny.

      Następnie Kolejami Dolnośląskimi do stacji Szklarska Poręba.

      Ze Szklarskiej Poręby – linią komunikacji miejskiej nr 2 (soboty,

      niedziele godz.11.20 i 17.20), busem lub taxi

  1. Możliwość dojazdu dalekobieżną komunikacją autobusową.

Koszt uczestnictwa

w 63 Rajdzie Górskim Turystów Kolejarzy wynosi:

Członkowie Koła PTTK nr 93 z opłaconymi składkami za 2019 r.

Pracownicy, emeryci i renciści PKP oraz ich rodziny

Pozostali uczestnicy nie będący kolejarzami

655,00 zł

675,00 zł

695,00 zł

ZGŁOSZENIE  UDZIAŁU W RAJDZIE:

Dołączone do niniejszego Regulaminu „Karty zgłoszenia” oraz „Listę zgłoszonych uczestników” należy przesłać na adres pocztowy Koło PTTK nr 93, ul. Chmielna 73b lok. 79, 00-801 Warszawa

lub na adresy poczty elektronicznej:

grazyna.pttk93@gmail.comj.kolenski@wp.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2019 r. wraz z dokonaniem wpłaty zaliczki w minimalnej wysokości 250,00 zł / osoba.

Osoby chętne na fakultatywne wycieczki autokarowe bardzo prosimy o wypełnienie zgłoszenia i wniesienie opłaty za wybrane wycieczki do dnia 15 lipca 2019r. (wymóg biura podróży z uwagi na konieczność rezerwacji miejsc).

Wpłat można dokonywać:

  • bezpośrednio u osób dyżurujących w siedzibie Koła PTTK we wtorek (po uzgodnieniu telefonicznym) w godz. 1700 – 1800 i w czwartek w godz. 1300 – 1400;
  • przelewem na konto bankowe (podając ilość osób):

Koło PTTK nr 93, ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa

PKO BP IX / O Warszawa, ul. Nowogrodzka 35 / 41

Nr 52 1020 1097 0000 7502 0109 2873.

W tytule przelewu należy zaznaczyć wielkość kwoty przeznaczonej (podać oddzielnie) na wpisowe i na poszczególne wycieczki autokarowe (fakultatywne), a w przypadku płatności grupowych wyszczególnienie kto, ile i za co konkretnie płaci.

Potwierdzenie zgłoszeń oraz wpłatę pozostałej kwoty za uczestnictwo w rajdzie  należy dokonać do dnia 15 sierpnia 2019 r.

 W przypadku rezygnacji z udziału w Rajdzie po 22.08.2019 r. wszelkie wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi.

Informujemy ponadto, że w związku z ograniczoną ilością miejsc o uczestnictwie w Rajdzie decydować będzie kolejność zgłoszeń i dokonanych wpłat.

Szczegóły:

Nie możesz skopiować.