57 OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI KOLEJARZY W STRZELECTWIE KULOWYM I 20 OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI KOLEJARZY W STRZELECTWIE PNEUMATYCZNYM

Miejsce i czas trwania

16 -18.08.2019 r. Zielona Góra

Wpisowe:

400,00 zł od osoby dla spółek wspierających działalność SKSTiK,

420,00 zł od osoby z pozostałych zakładów / spółek

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE

Zakwaterowanie

i wyżywienie

Internat ZSZ w Zielonej Górze ul. Botaniczna 75

Obiekty sportowe

Zielonogórski Klub Sportowy „GWARDIA” w Zielonej Górze ul. Strzelecka 22

Zgłoszenia pisemne na

(na załączonym druku)

email:ela.czerwinska1956@wp.pl

Termin zgłoszeń i wpłat

02.08.2019 r. – w zgłoszeniu podać godzinę przyjazdu. Płatność przelewem na konto  lubb gotówką w dniu przyjazdu po uzgodnieniu z organizatorem

Wpłaty na konto:

STOWARZYSZENIE KRZEWIENIA SPORTU TURYSTYKI  I  KULTURY „KOLEJARZ”

       BNP Paribas  NR 73 1750 0012 0000 0000 3248 6029

z dopiskiem „Strzelectwo”.

Przyjazd uczestników:

16.08.2019 r. w piątek –  w godz. rannych i popołudniowych – linia MPK nr 0 i 44 – odjazd z dworca PKP.

Informacji udziela przedstawiciel organizatora:

Elżbieta Czerwińska tel. 605 108 966

Szczegóły w komunikacie: