XXVI Rajdu Turystów Kolejarzy „Jesienne Pożegnanie” Bydgoszcz

W dniach 20-22 września 2019 roku Stowarzyszenie Krzewienia Sportu Turystyki i Kultury „Kolejarz” komisja turystyki zaprasza na XXVI rajd Turystów.

Zgłoszenia uczestnictwa należy kierować do osób prowadzących:

  •  Stolarczyk Sylwestra tel. 501 008 721
  •  Pasek Krzysztof tel. 570 000 984
  •  Świercz Dariusz tel. 723 998 328

Warunkiem potwierdzającym uczestnictwo jest wpłata wpisowego na konto SKSTiK „Kolejarz” Warszawa do dnia
05.09.2019r. i telefoniczne zgłoszenie dokonania wpłaty do osoby prowadzącej /tel. jak wyżej./

Wpisowe 265 zł od osoby.
Dla dzieci nie korzystających z oddzielnego miejsca noclegowego wpisowe wynosi 165 zł

Dane do przelewu:

SKSTiK Kolejarz Warszawa
Ul. S. Jaracza 2 00-378 Warszawa
Raiffeisen POLBANK
Nr 73 1750 0012 0000 0000 3248 6029
Z dopiskiem – Rajd Jesienne Pożegnanie

 

Szczegóły w załączniku: