Prezydium FISAIC- Stargard 20-23 września 2019 r.

W dniach 20- 23 września br. Polska była organizatorem Prezydium FISAIC (Federacji Stowarzyszeń Kulturalnych i Intelektualnych Kolejarzy). Wydarzenie to miało miejsce w Stargardzie, w Domu Kultury Kolejarza, który działa w strukturach Stowarzyszenia Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz”. Na Prezydium spotykają się raz na dwa lata reprezentanci krajów, członków FISAIC.

Do Stargardu przyjechali przedstawiciele dwunastu krajów tej organizacji (Francji, Niemiec, Belgii, Danii, Szwajcarii, Czech, Słowacji, Bułgarii, Norwegii, Luksemburga, Grecji i Polski ). Zakwaterowani zostali w znajdującym się przy Starym Rynku „Hotelu Grodzkim”, a obrady odbywały się w Domu Kultury Kolejarza. Tam również uczestnicy spożywali obiady i kolacje.

Pierwszy dzień obrad , po przywitaniu gości przeze mnie i przez bezpośredniego gospodarza, dyrektora DKK pana Stanisława Bartniczaka, rozpoczął się prelekcją, dotyczącą mediów społecznych, dokonaną przez pana Arkadiusza Kocikowskiego, Dyrektora Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Stargard. Następnie omawiane były sprawy finansowe .

W drugim dniu po porannej wycieczce po zabytkach Stargardu uczestnicy zobaczyli jego przyszłość, zwiedzając z okien autokaru Stargardzki Park Przemysłowy- obszar inwestycyjny o powierzchni 150 ha, powstający na dawnym wojskowym lotnisku Kluczewo, w którym tworzą swoje odziały międzynarodowe firmy typu EcoReadyBath, czy Klippan Safety. Goście byli zachwyceni pomysłem przedstawienia przeszłości i przyszłości miasta.

Po obiedzie obrady Prezydium przeciągnęły się do bardzo późnego wieczoru. Omawiano sprawy organizacyjne FISAIC, działalność w poszczególnych krajach, kalendarz imprez, chęć współpracy z OSŻD. Zaprezentowano też Sofię – miejsce przyszłorocznego Kongresu oraz próby prezentacji całokształtu działania FISAIC, który będzie obchodził 70-lecie swojej pracy w 2022 r.

Niedziela rozpoczęła się wycieczką do Szczecina, a zakończyła uroczystą kolacją z udziałem przedstawicieli miasta, a mianowicie pana Piotra Mynca – zastępcy Prezydenta Miasta Stargard, pani Joanny Tomczyk – vice Starosty Powiatu Stargardzkiego, pani Agaty Łuckiej- członka Zarządu Powiatu Stargardzkiego, pani Małgorzaty Wójcik -Bąk -Dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego oraz wspomnianego już pana Arkadiusza Kocikowskiego, który przybliżył uczestnikom znaczenie „socjal mediów”, a także był przewodnikiem po Stargardzkim Parku Przemysłowym.

Stowarzyszenie KS,T i K „Kolejarz” reprezentowali Prezes Ryszard Masłowski oraz członek Komisji Kultury pan Andrzej Walczyk i oczywiście organizatorzy Prezydium : Dyrektor DKK pan Stanisław Bartniczak ze swoim zespołem oraz Przewodnicząca Komisji Kultury- Maria Ogonowska.

Kolację uświetnił koncert w wykonaniu Orkiestry DKK oraz solistów Beaty Korzeniowskiej i Andrzeja Kwiczały, którzy przybliżyli uczestnikom świat opery i operetki. Uczestnicy gorąco podziękowali nam za świetnie zorganizowaną imprezę tuż po jej zakończeniu. Wpłynęły też pisemne podziękowania ze strony Prezydenta FISAIC pana Philippe Rouche, członka Zarządu ds. finansowych Pedro Neuschwandera i innych.

Maria Ogonowska
Przewodnicząca Komisji Kultury

Nie możesz skopiować.