XXV OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI KOLEJARZY W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ W KAT. OPEN

1.

Dyscyplina:

 XXV OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI KOLEJARZY W HALOWEJ  PIŁCE NOŻNEJ
W KAT. OPEN

2.

Miejsce i czas trwania

 05-07.12.2019  Wągrowiec ( zmiana terminu)

3.

Wpisowe:

4.500 zł –(drużyna z 12 zawodników )

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1.

Obiekt sportowy

Hala Sportowa OSiR w Wągrowcu       

2.

Wyżywienie

 i zakwaterowanie

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wągrowcu oraz OW Wielspin w Wągrowcu dniach. 05-07.12.2019 r. (baza hotelowa – pok. 2 ,3, 4 osobowe)

3.

Zgłoszenia pisemne

(na załączonym druku) na fax

Stowarzyszenie Krzewienia Sport ,Turystyki i Kultury „ KOLEJARZ: Warszawa  

e-mail: stow.@kolejarz.org  lub. leszek.mielcarek@plk-sa.pl

4.

Termin zgłoszeń i wpłat

Zgłoszenia do 22.11.2019 r. – płatność- wystawienie faktury po zgłoszeniu.

5.

Wpłaty na konto:

Stowarzyszenie Krzewienia Sport  Turystyki i Kultury „Kolejarz”

ul. Stefana Jaracza 2  00-378 Warszawa

BNP Paribas  73 1750 0012 0000 0000 3248 6029

Tytułem – proszę podać w skrócie :” np. IZ Łódź – piłka –hala open”

 

 Informacji udzielają:

RYSZARD FRAŃCZUK tel. 692 248 888 lub LESZEK MIELCAREK- tel. kol. 961 6331 989, kom. 608 022 558

II. ZASADY UCZESTNICTWA

1.

W MISTRZOSTWACH POLSKI KOLEJARZY  PRAWO UDZIAŁU MAJĄ ZAKŁADY KTÓRE SPEŁNIŁY WYMOGI REGULAMINOWE:

   A) ZGŁOSIŁY PISEMNIE SWÓJ UDZIAŁ DO DNIA 22.11.2019 ROKU Z PODANIEM KONKURENCJI,

   B) DOKONAŁY LUB DOKONAJĄ NA KONTO BEZPOŚREDNIEGO ORGANIZATORA PRZELEWEM   WPŁATY KOSZTÓW UCZESTNICTWA W WYSOKOŚCI 4500,-  ZA DRUŻYNĘ. LUB GOTÓWKĄ W DNIU ZAKWATEROWANIA – OBEJMUJĄCEGO UDZIAŁ W MISTRZOSTWACH POLSKI:  ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE OD KOLACJI 05.12.2019 ROKU DO OBIADU 07.12.2019 ROKU (ZA KOLACJE 07.12.2019-  SUCHY PROWIANT).

2.

W MISTRZOSTWACH POLSKI KOLEJARZY PRAWO UDZIAŁU MAJĄ  PRACOWNICY ORAZ TAKŻE  EMERYCI, RENCIŚCI I CZŁONKOWIE ICH RODZIN   , KTÓRE SPEŁNIŁY WYMOGI REGULAMINU I ICH DZIECI W WIEKU 18-25 LAT. W MISTRZOSTWACH BIORĄ UDZIAŁ  12 OSOBOWE DRUŻYNY W SŁADZIE – 10 ZAWODNIKÓW PLUS GRAJĄCY TRENER I KIEROWNIK.

 Uwaga: Zgodnie z nowym Ramowym Regulaminem organizacji MPK obowiązującym od 01.01.2011r. prawo uczestnictwa mają pracownicy (i członkowie ich rodzin, emeryci i renciści) zatrudnionych u zarządców linii kolejowych, przewoźników kolejowych oraz w firmach (spółkach), w instytucjach branży kolejowej, których podstawową działalnością jest działalność produkcyjna lub świadczenie usług na rzecz transportu kolejowego, a których siedziba lub przedstawicielstwo jest zlokalizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3.

W DRUŻYNIE MOGĄ WYSTĘPOWAĆ  PRACOWNICY  EMERYCI, RENCIŚCI I CZŁONKOWIE ICH RODZIN REPREZENTUJĄCY RÓŻNE ZAKŁADY PRACY  ORAZ ICH DZIECI W WIEKU 18-26 LAT

4.

OBOWIĄZUJĄCYMI DOKUMENTAMI POTWIERDZAJĄCYMI PRAWO UCZESTNICTWA W MISTRZOSTWACH POLSKI KOLEJARZY S.A.:

 – IMIENNA LISTA UCZESTNIKÓW POTWIERDZENIA PRZEZ UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA ZAKŁADU PRACY ZGŁASZAJĄCEGO DRUŻYNĘ.

-JEDEN Z DOKUMENTÓW STWIERDZAJĄCYCH TOŻSAMOŚĆ UCZESTNIKA:(DOWÓD OSOBISTY LUB PASZPORT, PRAWO JAZDY . LEGITYMACJA SZKOLNA LUB STUDENCKA).

III. KOMUNIKAT  TECHNICZNY.

1.

W MISTRZOSTWACH POLSKI KOLEJARZY W PIŁCE NOŻNEJ  OBOWIĄZUJĄ:

– RAMOWY REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI KOLEJARZY W  PIŁCE NOŻNEJ,

– REGULAMIN I PRZEPISY GRY POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ – FUTSAL.

2.

UCZESTNICZĄCE DRUŻYNY  ZOSTANĄ ROZSTAWIONE  ZGODNIE  Z ZAJĘTYMI MIEJSCAMI W 2018 R. DRUŻYNY UBEZPIECZAJĄ SIĘ WE WŁASNYM ZAKRESIE.

4.

SYSTEM ROZGRYWEK ZOSTANIE UZGODNIONY NA SPOTKANIU PRZEDSTAWICIELI KIEROWNIKÓW     EKIP   UCZESTNICZĄCYCH DRUZYN POŁĄCZONYM Z LOSOWANIEM, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28.11.2019 R. O GODZ. 10.00 W ZAKŁADZIE  LINII KOLEJOWYCH W POZNANIU, AL.NIEPODLEGŁOŚCI 8 POK. NR 418. PROSIMY PODAĆ W ZGŁOSZENIU LUB TELEFONICZNIE CZY PRZEDSTAWICIEL ZAKŁADU BĘDZIE OBECNY NALOSOWANIU.