Sprawozdanie z XVI Ogólnopolskich Prezentacji Artystów Kolejarzy (OPAK)

W dniach 17-19 października br. w DKK w Krakowie po raz szesnasty odbyły się Prezentacje twórców, amatorów kolejarzy, w których ponad 40 artystów zaprezentowało swoją twórczość.
Były to obrazy, rzeźby, hafty, wyroby z włóczki, koralików i nici, poezja
i proza.

Hasłem przewodnim XVI OPAKu było „ Praca zawodowa, wybory życiowe – inspiracją mojej twórczości”. W powyższe hasło wpisał się szczególnie, jak zwykle Mikołaj Szatyłowicz, który w swojej satyrze po raz szesnasty przedstawił w sposób humorystyczny aspekty pracy na kolei i podróży pociągami.

W trakcie pobytu w Krakowie uczestnicy imprezy po raz kolejny spotkali się
z kustoszem Muzeum Historycznego Leszkiem Sybilą, który przedstawił
w Pałacu Krzysztofory ekspozycję Cyberteka, dotyczącą rozwoju urbanistycznego Krakowa, od czasów przedlokacyjnych do lat dwudziestych ubiegłego wieku. Oprowadził nas też po murach obronnych w okolicy Bramy Grodzkiej, a także pokazał kaplicę Czartoryskich , stworzoną na murach obronnych w miejscu starej zbrojowni.

W trakcie prezentacji Jan Przywoźny, przewodniczący Federacji ZZK przekazał pozdrowienia uczestnikom OPAKu, oraz jako Kanclerz Kapituły Konkursu „ Kolejowy Złoty Laur” dokonał wręczenia nagród za twórczość
i upowszechnianie kolejowej kultury.
Nagrody w bieżącym roku otrzymali Marek Błeszyński z Krakowa za wielokierunkową twórczość malarską i urozmaicanie OPAKu graniem
i śpiewem, Lucyna Żelabo z Ostródy za wspaniałą osobowość artystyczną
w dziedzinie malarstwa oraz Józef Bylica – dyrektor DKK w Krakowie
i dyrygent orkiestry, działającej przy DKK.

Uczestnicy OPAKu mogli zapoznać się z pracami nagrodzonymi
i wyróżnionymi na konkursie plastycznym pt. Maszynista- jego praca i pasje”, zorganizowanym przez Stowarzyszenie KSTiK „Kolejarz” wraz z Fundacją PKP, Związkiem Maszynistów Kolejowych i Stacją Muzeum w Warszawie.

Do zobaczenia za rok.

Maria Ogonowska

Nie możesz skopiować.