„Kolejarz” uczestniczył w Akcji Żonkile z okazji pamięci powstania w getcie warszawskim

Stowarzyszenie „Kolejarz”
kolejny raz uczestniczyło w Akcji Żonkile z okazji pamięci powstania w getcie warszawskim. Tym razem w związku z epidemią organizowanej w formie elektronicznej, zdalnej. Pamięć o 77 rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim kolejny raz była widoczna także w naszych działaniach.
Za udział zostaliśmy uhonorowani okolicznościowym dyplomem.
Dziękujemy wszystkim, którzy na stronie FB czynnie uczestniczyli w wydarzeniu.

Nie możesz skopiować.