Informacja o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

Na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia w dniu 13 maja została podjęta uchwała o zwołaniu Walnego Zwyczajnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia na dzień 27 czerwca (sobota) na godz. 11.00 (drugi termin godz. 11.15) w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie na ul. Jaracza 2.

Zebranie odbędzie się w sali obrad FZZK, która umożliwia przeprowadzenie obrad w warunkach zapewniających zachowanie właściwych zasad bezpiecznego kontaktu dla grupy około 30 osób.

Na stronie internetowej Stowarzyszenia w kategorii Stowarzyszenie w zakładce Sprawozdania zostały umieszczone dokumenty, przyjęte przez Zarząd, dotyczące omówienia prowadzonej działalności w roku 2019 oraz wyników finansowych takie jak:

Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2019 wraz ze Sprawozdaniami Komisji Sportu, Kultury i Turystyki oraz Sprawozdanie Finansowe. Omówienie tych dokumentów i dyskusja nad nimi oraz nad planami pracy na rok 2020 będzie podstawowym tematem Walnego Zebrania.

Zarząd apeluje do wszystkich członków o zapoznanie się z zamieszczonymi dokumentami.

W celu sprawnego i bezpiecznego przeprowadzenia Walnego Zebrania, Zarząd prosi członków, o potwierdzenie udziału w Zebraniu w terminie do 24 czerwca do sekretariatu Stowarzyszenia do kol. Barbary Jugo tel. 601 200 420 email stow@kolejarz.org

Dodatkowe informacje dotyczące Walnego Zebrania zostaną podane na stronie internetowej Stowarzyszenia w początkach czerwca.

 

Zarząd Stowarzyszenia

Nie możesz skopiować.