Informacja o porządku Obrad Walnego Zebrania Członków SKSTiK Kolejarz

Szanowni Państwo,

Publikujemy przyjęty uchwałą Zarządu z dnia 03.06.2020 r.  porządek Obrad Walnego Zebrania Członków SKSTiK „Kolejarz”:

Porządek obrad WZC Stowarzyszenia

Nie możesz skopiować.