DŻPW – 160/170 lat – wydarzenia

Wszystkich zainteresowanych pracami organizatorów obchodów jubileuszu 160/170 lecia Drogi Żelaznej Petersbursko-Warszawskiej z przyjemnością informuję, że do grona współorganizatorów wydarzenia dołączył, działający już z nami wcześniej podczas organizacji wykładów na Jaracza, Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk. W imieniu Instytutu będzie z nami współpracował Pan dr hab. Zbigniew Tucholski, prof. IHN PAN. 

Obecnie zespół przygotowuje się do:

  • ogłoszenia konkursu malarskiego (IV w ramach SKSTiK) wspólnie ze Stacją Muzeum,
  • konkursu fotograficznego (I w ramach SKSTiK) wspólnie z Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie,
  • objazdowej wystawy historycznej na fotografiach,
  • wernisażu Artysty malarza z Białorusi,
  • cyklu wykładów w ramach DŻPW.

O szczegółach będziemy informować na stronach (www i FB) SKSTiK, Stacji Muzeum i Przekaźniku.

Andrzej Walczyk

Nie możesz skopiować.