DŻPW – 160/170 lat wpisane do kalendarza Europejskiego Roku Kolei

Śledzących przebieg obchodów jubileuszu kolei petersburskiej informuję, że nasze wydarzenie zostało wpisane do kalendarza Europejskiego Roku Kolei organizowanego przez UE i UTK.

Przyjęta została do harmonogramu ERK konferencja naukowa. Kolejne wydarzenie będziemy zgłaszali w miarę uzgodnień terminów.

Krystalizują się także tematy wykładów. Zapowiedziane zostały dodatkowo tytuły związane ze sportem, malarstwem i prasą w okresie nas interesującym.

Link do strony UTK ERK

Andrzej Walczyk

Nie możesz skopiować.