DŻPW i jej 160-Lecie w „Przekaźniku”

Majowy numer „Przekaźnika” (5/2021) przedstawia kolejny odcinek Historii kolei Królestwa Polskiego z okazji 160-lecia Drogi Żelaznej Petersbursko-Warszawskiej – Dworce, których już nie ma. Tradycyjnie na str. 6 i 7 kontynuacja informacji o budowie trasy kolejowej Petersburg – Warszawa. Natomiast na str. 8 Redakcja zamieszcza informacje o konkursie fotograficznym organizowanym z tej okazji. Pozostała część numeru wypełniona została materiałem związanym z życia kolejarzy. Zapraszam do lektury.
 
 

Nie możesz skopiować.