Akcja Żonkile

Szanowne Koleżanki i Koledzy.

Szanowni Państwo.

Stowarzyszenie „Kolejarz” trzeci już rok brało udział w organizowanej przez Muzeum Polin akcji Żonkile.

Nasz udział został uhonorowany dyplomem oraz listem Dyrektora Muzeum Polin.

Akcja Żonkil 19.04 związana jest z rocznicą powstania w getcie warszawskim oraz bohaterem i ostatnim przywódcą Żydowskiej Organizacji Bojowej Markiem Edelmanem. Od kilku lat 19 kwietnia można spotkać tysiące wolontariuszy, którzy rozdają papierowe żonkile na ulicach Warszawy. Akcja ta organizowana jest od 2013 roku, a od kilku ostatnich lat przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Jej głównym celem jest propagowanie wiedzy na temat powstania w getcie warszawskim. 19 kwietnia 1943 roku w warszawskim getcie wybuchło powstanie kierowane przez Żydowską Organizację Bojową i Żydowski Związek Wojskowy. Żydzi walczyli do 16 maja 1943, kiedy to Niemcy ogłosili koniec akcji pacyfikacyjnej i – na znak ostatecznego zniszczenia getta warszawskiego – wysadzili w powietrze Wielką Synagogę na Tłomackiem. Według raportu gen. Jurgena Stroopa w czasie operacji zginęło około 14 tys. Żydów. Marek Edelman to bohater i ostatni przywódca Żydowskiej Organizacji Bojowej (ŻOB). Co roku, 19 kwietnia w rocznicę powstania w getcie składał on bukiet z żonkili pod Pomnikiem Bohaterów Getta na Muranowie. Wraz z nim przychodziło coraz więcej osób z żółtymi kwiatami. To właśnie dlatego żonkile 19.04 co roku rozdawane są przez tysiące wolontariuszy na ulicach, stając się symbolem zbiorowej pamięci. Co ciekawe, podobno w każdą rocznicę powstania Marek Edelman dostawał także żonkile od anonimowej osoby.

Nie możesz skopiować.