160 lat DŻPW – WYKŁADY

W ramach trwających obchodów jubileuszy kolei Petersbursko-Warszawskiej rozpoczynamy kolejne wydarzenie.

W bibliotece Stacji Muzeum rozpoczynamy, trwający rok, cykl wykładów poświęconych historii drogi żelaznej Warszawa – Petersburg.

Wykładowcami są wybitni znawcy historii kolei na ziemiach polskich.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 23 czerwca 2021 r. o godz. 18:00. Wykład będzie autorstwa Pana Waldemara Matejak pt. „Wspomnienia z obchodów Jubileuszu 150-lecia przejazdu pierwszego pociągu Kolei Petersbursko-Warszawskiej przez stację Tłuszcz, zorganizowanego przez społeczność miasta Tłuszcz” będzie dotyczył historii budowy linii petersburskiej przez nawiązanie do historii obchodów 150-lecia przejazdu pierwszego pociągu po tej linii przez stację Tłuszcz, który odbył się w dniu 18 maja 1862 roku.

Kolejne spotkanie odbędzie się 29 lipca 2021 r. i poprowadzi je Pani dr Ewa Małkowska-Bieniek. Wykład pt.  Podróże koleją Petersburską głów koronowanych i zwierzchników państw na podstawie prasy i pamiętników” w bibliotece SM o godz. 18:00. Pani dr Ewa Małkowska-Bieniek jest autorką książki pt.  „Wspólnicy i rywale. Koleje życia Kronenbergów i Blochów.

Kolejne wakacyjne spotkanie z historią DŻPW odbędzie się 26 sierpnia 2021 r. Pan dr Dawid Keller  zatytułował swój wykład „Kolejarze DŻPW – szkic do dziejów grupy zawodowej.”

Serdecznie zapraszam na wznowione po przerwie „covidowej” spotkania z historią kolei.

W tym sezonie w lokalizacji Stacji Muzeum.

Nie możesz skopiować.