WYKŁADY Z HISTORII DROGI ŻELAZNEJ PETERSBURSKO-WARSZAWSKIEJ

W ramach trwających obchodów jubileuszu 160-lecia DŻPW w bibliotece Stacji Muzeum w każdy ostatni czwartek miesiące zapraszamy na wykład poświęcony temu tematowi i epoce w jakiej żyli budowniczowie, kolejarze i korzystający z tego szlaku kolejowego. 29 lipca (czwartek) br. zapraszamy na kolejny wykład w ramach obchodów jubileuszu 160-lecia DŻPW.  

Wykłady prowadzą wybitni znawcy tematu:

# dr Ewa Małkowska-Bieniek 29 VII 2021 – Podróże koleją Petersburską głów koronowanych i zwierzchników państw na podstawie prasy i pamiętników.

# dr Dawid Keller 26 VIII 2021 – Kolejarze DŻPW – szkic do dziejów grupy zawodowej.

# dr Robert Gawkowski 30 IX 2021 – Sportowe organizacje pracowników Kolei Petersburskiej w II RP.

# dr hab. Andrzej Pieczewski 28 X 2021 – Stosunek carów Rosji do kolei żelaznych – konsekwencje dla ziem polskich.

# Jerzy Majewski 25 XI 2021 – Użytkownicy Drogi Żelaznej Petersbursko-Warszawskiej.  

Wszystkie wykłady rozpoczynają się o godz. 18:00 (w ostatni czwartek miesiąca) w bibliotece Stacji Muzeum. Przewidziane jest losowanie niespodzianki. Wstęp bezpłatny.

Nie możesz skopiować.