62 MPK w Kręglach Klasycznych w Spale

Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz” w Warszawie

– Komisja Sportu Pracowniczego uprzejmie informuje, że odbędą się:

OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI KOLEJARZY

1.

Dyscyplina:

62 MPK  W  KRĘGLACH  KLASYCZNYCH

2.

Miejsce i czas trwania

SPAŁA  O.W „ZACISZE”  15 – 17. 10. 2021 r.