Zdjęcia z MPK w kręglach klasycznych – Tomaszów Maz. 2021