Wernisaż IV Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego pt. „Tu była droga żelazna Petersbursko-Warszawska”

Wernisaż IV Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego pt. „Tu była droga żelazna Petersbursko-Warszawska” organizowanego z okazji obchodów 160-lecia tej linii kolejowej.

25 listopada, w Święto Kolejarza, w sali wystaw czasowych Stacji Muzeum, w której prezentowana jest wystawa historyczna nawiązująca do 160-lecia Drogi Żelaznej Petersbursko-Warszawskiej, miała miejsce uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród rozstrzygniętego IV Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego pt. „Tu była droga żelazna Petersbursko-Warszawska”. Laureaci miejsc I, II i III, a także wyróżnieni  odebrali nagrody pieniężne oraz rzeczowe ufundowane przez organizatorów Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz” i Stację Muzeum. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy. Konkurs wspierała finansowo Fundacja Grupy PKP. W pięknej scenerii epokowej wystawy, wagonu i bufetu stacyjnego czasów DŻPW wystawione zostały wszystkie prace uczestników. Kurator wystawy czasowej oprowadził zgromadzonych licznie gości i wprowadził w czasy budowy i funkcjonowania tej linii kolejowej Królestwa Polskiego. Jury konkursu przyznało I miejsce Tadeuszowi Dębskiemu, II miejsce Marii Magdalenie Proskurowskiej, III miejsce Markowi Błeszyńskiemu. Wyróżnienia otrzymali Jolanta Rodak i Jerzy Jakubów. Serdecznie gratulujemy laureatom. Konkurs i wernisaż były kolejnym wydarzeniem organizowanym przez Stowarzyszenie „Kolejarz” i Stację Muzeum w ramach prowadzonych obchodów jubileuszu 160-lecia Drogi Żelaznej Petersbursko-Warszawskiej. W każdy ostatni czwartek miesiąca odbywają się w Bibliotece Stacji Muzeum wykłady wprowadzające w temat budowy i funkcjonowania linii kolejowej między dwiema stolicami Warszawą i Petersburgiem. Najbliższe spotkanie, z uwagi na grudniowy okres świąteczny, odbędzie się 16 grudnia br. o godz. 18:00. Zapraszam w imieniu dr Ewa Małkowska-Bieniek historyka sztuki, pracownika naukowego Muzeum Polin na wykład pt. „Kim był Jan Gottlieb Bloch okrzyknięty królem kolei?” Tradycyjnie losujemy niespodziankę wydawniczą. Trwa konkurs fotograficzny, który organizujemy wspólnie z Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Jego rozstrzygnięcie nastąpi w maju 2022 r. Szczegóły na stronie www.muzeumsportu.waw.pl 

Fotogramy z uroczystości.

Nie możesz skopiować.