Pierwszy rok obchodów jubileuszu 160-lecia DŻPW

Zakończył się pierwszy rok obchodów 160-lecia Drogi Żelaznej Petersbursko-Warszawskiej organizowanych przez Stowarzyszenie „Kolejarz” i Stację Muzeum.

Z tej okazji na stronach 6 i 7 w grudniowym numerze „Przekaźnika” [12/2021] zamieszczone zostało podsumowanie działań podjętych przez organizatorów w 2021 roku.

O planowanych w 2022 wydarzeniach rocznicy będziemy informowali zainteresowanych.

Na stronie 8 redaktor Jacek Kowalczyk przedstawił przebieg XVIII spotkań OPAK w Krakowie.

Wszystkich zainteresowanych zapraszam do lektury.

http://federacjaait.org/container/przekaznik-2021/P%2012-2021%20strona.pdf


Na stronie Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz” www.kolejarz.org zamieszczone zostały aktualne kalendarze imprez sportowych i turystycznych przewidzianych w 2022 r.

W roku 2022 przypada 20 rocznica powstania naszego Stowarzyszenia.

O planowanych wydarzeniach i ich przebiegu będziemy informowali na naszych stronach.

Nie możesz skopiować.