Informacja Zarządu Stowarzyszenia dotycząca bieżącej działalności