Witamy na stronie SKSTiK „KOLEJARZ”

runningSerdecznie witamy na stronie internetowej Stowarzyszenia Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz” organizacji działającej na rzecz pracowników i ich rodzin ze spółek zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych oraz rencistów i emerytów kolejowych. Zachęcamy do częstego odwiedzania naszej strony,
a także do udziału w organizowanych przez nas różnorodnych imprezach, zawodach czy mistrzostwach.

Wszystkie istotne, podstawowe informacje dotyczące wydarzeń sportowych, turystycznych oraz kulturalnych, w których bierzemy udział będą zamieszczane
w poszczególnych zakładkach.

Prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag czy spostrzeżeń mogących poprawić funkcjonalność strony na adres: stow@kolejarz.org


Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz” oraz Towarzystwo Słowaków w Polsce, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie i Stacja Muzeum w Warszawie ogłaszają polsko-słowacki

otwarty konkurs fotograficzny Najpiękniejsze szlaki turystyki kolejowej Polski i Słowacji”,

którego celem jest przybliżenie, wypromowanie i przedstawienie na fotogramach regionów związanych
z podróżą koleją. Jak również dokumentowanie miejsc zabytkowych i zachowanie ich stanu faktycznego na fotografii, a także zainspirowanie uczestników do twórczych poszukiwań, eksplorowania zagrożonych degradacją przestrzeni oraz zachowania tych miejsc. Konkurs stanowi także pretekst do zwrócenia uwagi na problem rewitalizacji zabytków. Należy wskazać, że z każdym tego typu miejscem wiążą się historie ludzi, kształtowanie pokoleń i poczucia tożsamości. Regulamin konkursu w wersji językowej polskiej i słowackiej dostępny jest na stronie www.kolejarz.org. Współorganizatorami są także: Instytut Słowacki w Warszawie, Polski Instytut w Bratysławie,  Koleje Słowackie, TurKol.pl, Travel Slovakia, Województwo Podkarpackie oraz wydawnictwa: słowacki Život i Žielezničný Semafor, nasz Przekaźnik. Konkurs organizowany jest na terenie Polski i Słowacji. Liczymy na różnorodność tematów i gatunków podjętych w przesłanych pracach. Na przedstawienie tego, co autor uważa za ważne, odzwierciedla własne emocje
i uczucia w szerokim spojrzeniu na otoczenie. Zgodnie ze znanym fotografikom powiedzeniem Jana Bułhaka „fotografujcie sercem”.  Pragniemy działaniami sztuki zahamować niszczenie piękna natury wokół nas. Fotografia potrafi obiektywnie rejestrować rzeczywistość. Oddaje bogate w różnorodnych przejawach treści życia,
a jednocześnie jest pasjonującym od 185 lat zajęciem. Wiemy z jej historii, że byłaby nadal „magią”, gdyby nie ludzie, którzy najczęściej samotnie pracując zmieniali losy tego medium. Wychodząc z założenia, że podstawową właściwością fotografii jest dokumentowanie konkurs ten jest rejestracją czasu i przestrzeni. Jerzy Busza
w „O radości i fotografii…” pisał Zdjęcie jest dokumentem cudownym i zarazem fenomenalnym, ale niestety, kruchym i niewystarczającym. Cudownym, bo jak lustro odbija rzeczywistość, fenomenalnym, gdyż czyni to
w sposób nieprzemijająco trwały, kruchu, gdyż nader łatwo ulega zmianie […] i po to fotografujemy, aby sobie
i przyszłym pokoleniom pozostawić ślady naszej współczesnej codzienności
.

Informacje o konkursie można uzyskać:

www.kolejarz.org  regulamin i karty zgłoszeń
+48 608 082 808 e-mail: a.walczyk@kolejarz.org  
+48 22 56 03 782 e-mail: fotoarchiwum@muzeumsportu.waw.pl

+48 502 280 488 e-mail: w języku słowackim zivot@tsp.org.pl

Zapraszamy do uczestnictwa.

https://kolejarz.org/wp-content/uploads/Regulamin-konkurs-fotograficzny-v_PL.pdf

https://kolejarz.org/wp-content/uploads/Regulamin-konkurs-fotograficzny-v_SK.pdf 

Nie możesz skopiować.