Ogłoszenie konkursu fotograficznego „Najpiękniejsze szlaki turystyki kolejowej Polski i Słowacji”

Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz” oraz Towarzystwo Słowaków w Polsce, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Stacja Muzeum w Warszawie przy współudziale Instytutu Słowackiego w Polsce, Slovakia Travel, Polskiego Instytutu w Bratysławie, TurKol.pl, Przekaźnik, Zeleznicny Semafor, Zivot, Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

ogłaszają polsko-słowacki otwarty konkurs fotograficzny

Najpiękniejsze szlaki turystyki kolejowej Polski i Słowacji

organizujú otvorenú fotografickú súťaž

Najkrajšie trasy železničnej turistiky v Poľsku a na Slovensku

 

Celem konkursu jest przybliżenie, wypromowanie i przedstawienie na fotogramach regionów związanych z podróżą koleją. Jak również dokumentowanie miejsc zabytkowych i zachowanie ich stanu faktycznego na fotografii, a także zainspirowanie uczestników do twórczych poszukiwań, eksplorowania zagrożonych degradacją przestrzeni oraz zachowania tych miejsc. Konkurs stanowi także pretekst do zwrócenia uwagi na problem rewitalizacji zabytków. Należy wskazać, że z każdym tego typu miejscem wiążą się historie ludzi, kształtowanie pokoleń i poczucia tożsamości.

Konkurs organizowany jest na terenie Polski i Słowacji. Ogłoszenie konkursu następuje 31 marca 2024,
a ostatnim dniem przyjmowania prac jest 6 września 2024. Wernisaż, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi do 4 października 2024 r. w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Prezentacja wyróżnionych prac przewidziana jest także w Stacji Muzeum, Instytucie Słowackim w Warszawie, Instytucie Polskim w Bratysławie, Towarzystwie Słowaków w Polsce w Krakowie oraz na zaproszenie
w innych lokalizacjach.

Prace należy wysłać drogą mailową wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową na adres mailowy konkurs@muzeumsportu.waw.pl

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeń dostępne są na stronie www.kolejarz.org

Dodatkowe informacje:
+48 608 082 808, e-mail: a.walczyk@kolejarz.org   
+48 22 56 03 782, e-mail: fotoarchiwum@muzeumsportu.waw.pl

+48 502 280 488, e-mail: w języku słowackim zivot@tsp.org.pl

Nie możesz skopiować.