Kontakt

STOWARZYSZENIE
Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz”

00 – 378 Warszawa, ul. Stefana Jaracza 2
telefon: 669 047 433
e-mail: stow@kolejarz.org

NIP: 526 – 26 – 69 – 735
REGON: 015285867

Konto:
BNP Paribas:
73 1750 0012 0000 0000 3248 6029

www.kolejarz.org

Nie możesz skopiować.