Kontakt

STOWARZYSZENIE
Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz”

 

00 – 378 Warszawa, ul. Stefana Jaracza 2
tel./fax: 922 (22) 474 40 35
e-mail: stow@kolejarz.org

NIP: 526 – 26 – 69 – 735
REGON: 015285867

Konto:
Raiffeisen POLBANK:
73 1750 0012 0000 0000 3248 6029

 

 

www.kolejarz.org