Rajd „Jesienne Pożegnanie”

XLI Rajd Kolejarzy
Jesienne Pożegnanie
23-26.09.2010 r.

Rajd „ XLI Jesienne Pożegania ” MRKFTiDK „Kolejarz” Warszawa, odbył się w dniach 23-26.09.2010r. Rajd poprowadzili Sylwestra Stolarczyk i Józef Saar. Bazą wypadową był Ośrodek Nad Zalewem w Wasilkowie.

Pierwszego dnia uczestnicy zwiedzali Białystok, gdzie głównym obiektem był Pałac Branickich. Jest to najlepiej zachowana rezydencja magnacka z epoki saskiej na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej. Obecnie w pałacu mieści się rektorat Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Następnym etapem był Szlak Tatarski. To szereg podlaskich miejscowości związanych historycznie i architektonicznie z kulturą tatarską i religią muzułmańską. Tatarzy na Podlasiu żyją od ponad 300 lat. Wówczas to Jan III Sobieski podarował Tatarom ziemie podlaskie w nagrodę za uratowane życie i wierną służbę w wojskach koronnych. Bohoniki do dziś stanowią centrum religijne polskich muzułmanów. Meczet w Kruszynianach jest najstarszym w Polsce. Do meczetów wchodzi się bez obuwia i siada na podłodze na dywanach. W świątyniach istnieje podział na część dla kobiet i mężczyzn. Dziś w Polsce żyje około 5 tysięcy Tatarów, większość w Białymstoku i okolicach. Krynki natomiast wyróżnia niespotykany w Polsce układ architektoniczny, przypominający gwiazdę. Od sześciobocznego rynku rozchodzi się promieniście 12 ulic, których nazwa związana jest z położeniem lub zajęciem jej mieszkańców. Natomiast w Supraślu duże wrażenie pozostawiło zwiedzanie Muzeum Ikon. Posiada najbogatszą w Polsce kolekcję ikon z XVIII, XIX i XX wieku. A absolutnym unikatem są XVI-wieczne freski ocalałe ze zburzonej cerkwi na terenie Monasteru Supraskiego.

Kolejnym ciekawym miejscem na szlaku kolejarskiej wędrówki była Twierdza Osowiec – typowa twierdza zaporowa. Zbudowana w latach 1882-1915 na bagnach, w zwężeniu doliny Biebrzy stanowiła osłonę kolei i szlaku komunikacyjnego Białystok-Królewiec. Składa się z czterech fortów, które nigdy nie były zdobyte przez wroga. Do zwiedzania udostępniony jest fort centralny gdzie mieści się także Muzeum Twierdzy. Pozostałe forty obecnie zajmuje Wojsko Polskie. W drodze powrotnej obowiązkowo należało wstąpić do Tykocina gdzie znajduje się druga co do wielkości i jedna z najstarszych synagog w Polsce.
Przepiękna pogoda była uzupełnieniem wszystkich wrażeń.

Organizatorzy dziękują SKSTiK „Kolejarz” za dofinansowanie kosztów pobytu w Ośrodku Nad Zalewem w Wasilkowie w wysokości 500 zł .

Z turystycznym pozdrowieniem
Stolarczyk Sylwestra

Nie możesz skopiować.