XIV Ogólnopolskie Prezentacje Artystyczne Kolejarzy (OPAK)

 • 002-DSCF2063
 • 030-DSCF2097
 • 033-DSCF2101
 • 039-DSCF2107
 • 042-DSCF2110
 • 056-DSCF2132
 • 082-DSCF2175
 • 101-DSCF2202
 • 107-DSCF2209
 • 029-DSCF2096
 • 024-DSCF2091
 • 017-DSCF2079
 • 003-DSCF2064
 • 004-DSCF2065
 • 006-DSCF2067
 • 007-DSCF2068
 • 012-DSCF2073
 • 013-DSCF2074
 • 015-DSCF2077
 • 016-DSCF2078
 • 139-DSCF2256

XIV Ogólnopolskie Prezentacje Artystyczne Kolejarzy (OPAK) – poetów, pisarzy, malarzy, rzeźbiarzy i innych twórców- 6-8 październik 2017 r,

 

W dniach 6-8 października 2017 r. Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „ Kolejarz”, w pomieszczeniach Domu Kultury Kolejarza w Krakowie przy ul. Św. Filipa, już po raz czternasty było organizatorem Ogólnopolskich Prezentacji Artystów Kolejarzy, w których uczestniczyli pracownicy, emeryci kolejowi, ich rodziny oraz sympatycy kultury kolejarskiej.

Tegorocznym XIV prezentacjom przyświecało hasło; „ Przeżycia , stany emocjonalne zawarte w moim dziele”. Jak co roku poszczególni twórcy przedstawiali swoje sylwetki oraz prezentowali genezę przywiezionych na wystawę prac.

Prezentacjom towarzyszyło, jak co roku, zapoznanie z aktualnymi wydarzeniami artystycznymi, odbywającymi się w Krakowie. W tym celu zaproszono uczestników do obejrzenia wystawy pt. Rozważny i romantyczny”, zorganizowanej przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa w dwusetną rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki.

Natomiast Michał Bylica- wychowanek i członek Krakowskiej Kolejowej Orkiestry Dętej w trakcie biesiady artystycznej w Domu Kultury zaprezentował swój recital pt, „Latin music trumpet”.

W trakcie Prezentacji prezes Stowarzyszenia S,T i K „ Kolejarz” pan Ryszard Masłowski poinformował o nowej inicjatywie w dziedzinie plastyki, a mianowicie o konkursie „Kolej w mojej wyobraźni”, zachęcając uczestników OPAK do nadsyłania prac związanych tematycznie z koleją. Natomiast Maria Ogonowska- przewodnicząca Komisji Kultury Stowarzyszenia oraz Kazimierz Jarosz – prezes Prezes krakowskiego Kolejowego Towarzystwa Kultury poinformowali zebranych o decyzji Kapituły Konkursu „Kolejowy Złoty Laur” o przyznanie tej nagrody, ufundowanej przez Federację Związku Zawodowego Kolejarzy, za 2017 r trzem osobom, a mianowicie:

 • Ewelinie Cybulskiej- za twórcze przetwarzanie tkanin w dzieła artystyczne
 • Helenie Wołowiec- za osiągnięcia w dziedzinie malarstwa oraz upowszechnianie wiedzy plastycznej wśród dzieci i młodzieży
 • Pawłowi Westrychowi – za upowszechnianie kultury w środowisku kolejowym i stworzenie oryginalnej atmosfery spotkań na OPAK-ach. 

Koordynatorem projektu imprezy był Dyrektor DKK- Józef Bylica, także artysta muzyk i dyrygent Kolejowej Orkiestry Dętej KTK.

Maria Ogonowska

 

 

Nie możesz skopiować.